Waalse compensatie: uitbreiding NACEBEL-codes

De Waalse regering heeft voorzien in een compensatiepremie van 5.000 euro en een hinderpremie van 2.500 euro. De lijst met de sectoren die in aanmerking komen voor de compensatiepremie van 5.000 euro werd recent uitgebreid.

Compensatiepremie

Zelfstandigen en KMO’s gevestigd in Wallonië die door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad volledig moesten sluiten kunnen een compensatiepremie krijgen van 5.000 euro. Voorwaarde is dat zij actief zijn in één van de in een gepubliceerde lijst met NACEBEL-codes actief zijn. Deze lijst werd op 1 mei uitgebreid waardoor nu meer ondernemingen in aanmerking komen voor de premie:

https://indemnitecovid.atlassian.net/wiki/spaces/SDC19/pages/37158926/01+05+Ajout+de+nouveaux+secteurs+d+activit+s+codes+NACE

Waalse hinderpremie

Ondernemingen die niet verplicht waren te sluiten maar desondanks wel een grote daling in omzet ervoeren, kunnen indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden, eenmalig een forfaitaire premie van 2.500 euro verkrijgen.

Om van de hinderpremie te kunnen genieten, moet er aan de volgende twee voorwaarden voldaan zijn: enerzijds dient men van het overbruggingsrecht hebben genoten voor de maanden maart en april en anderzijds dient men een ​​aanzienlijk omzetverlies te hebben geleden. De precieze criteria ter bepaling van “aanzienlijk omzetverlies” dienen nog te worden bepaald door de Waalse regering.

https://indemnitecovid.atlassian.net/wiki/spaces/SDC19/pages/28901377/22+04+-+largissement+du+spectre+de+l+intervention+d+urgence

Voor meer informatie kan u zich informeren bij uw HLB-adviseur

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

dries.vervoort@hlb.be

Tax & Legal Consultant
+32 3 449 97 57

Dries Vervoort

Share