Vraag je UK btw tijdig terug! Deadline 31 maart 2021!

Heeft u of uw werknemers regelmatig in het Verenigd Koninkrijk vertoefd gedurende 2020? Of doet u onderneming regelmatig zaken met UK ondernemers, dan loopt u ook ongetwijfeld soms kosten op met UK btw. In principe kan elke Belgische onderneming indien ze facturen heeft ontvangen met btw vanuit een andere EU-lidstaat, deze btw terugvragen ervan uitgaande dat u natuurlijk daar geen vestiging heeft noch een verplichting had om te registreren voor btw-doeleinden.  

Btw zou in principe een neutrale belasting moeten zijn en geen extra kost. De btw-teruggaafprocedure (vroeger bekend onder de “8ste Richtlijn teruggaaf”) werd daarom in het leven geroepen om btw dewelke aangerekend werd in het buitenland, terug te kunnen vorderen op een relatief simpele manier in uw eigen land van vestiging. Voor Belgische ondernemingen kunnen deze teruggaafverzoeken worden ingediend via het Intervat-platform. 

De normale deadline voor het indienen van deze verzoeken ligt op 30 september 2021 over de facturen van 2020. Echter door de Brexit, zal de huidige procedure niet meer op Britse btw van toepassing zijn. Gedurende 2020 werd het Verenigd Koninkrijk nog aanzien als een EU-lidstaat voor btw-doeleinden. Vanaf 2021 worden ze als derde land beschouwd en kan er geen beroep meer gedaan worden op de huidige EU-procedures.  Als overgangsmaatregel kan de Britse btw over 2020 nog teruggevraagd worden tot en met 31 maart 2021.  

In de toekomst zal Britse btw via een nieuwe procedure moeten worden teruggevraagd en dus niet langer kunnen via Intervat. 

Om te voorkomen dat de Britse btw die over 2020 nog werd betaald, geBrexwist wordt, adviseren wij u om eventuele teruggaafverzoeken uiterlijk 31 maart 2021in te dienen. Mocht u hierbij assistentie willen, neem dan zeker contact met ons op. 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

nike.debruyn@hlb.be

Gecertificeerd belastingadviseur
+32 3 449 97 57

Nike De Bruyn

Share