Unizo ‘Code Goed Bestuur’ komt mede tot stand met input HLB

De door Unizo gepubliceerde Code voor Goed Bestuur is opgesteld als een praktische handleiding met aanbevelingen die niet alleen praktisch en concreet, maar ook flexibel toe te passen zijn, afhankelijk van de levensfase, de omvang, ambities en eigenheden van elke onderneming.

HLB, hierbij vertegenwoordigd door haar managing partner Patrick Van Impe, viel de eer te beurt om een bijdrage te kunnen leveren bij de ontwikkeling van deze code.

De Code is drieledig en bestaat uit:
1. algemene aanbevelingen voor elke onderneming en elke ondernemer;
2. meer specifieke aanbevelingen voor ondernemingen met meerdere (familiale) eigenaars;
3. specifieke aanbevelingen voor vennootschappen.

De Code Goed Bestuur is te consulteren via volgende link: www.codegoedbestuur.be

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

patrick.vanimpe@hlb.be

Bedrijfsrevisor
Managing Partner
+32 3 239 88 42

Patrick Van Impe

Share