KMO-kalender 2023

Voorafgaande opmerkingen:

 

  • Onderste data zijn uiterste data!
  • RSZ-data zijn uiterste data waarop betaling binnengekomen moet zijn, op datum van publicatie nog niet bevestigd door de administratie.
  • Bedrijfsvoorheffing: grensbedrag 2023 = 42.710 euro

 


Datum


Administratieve verplichting

5 januari 2023

RSZ:


Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot van 15% ten bedrage van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal van 2022.

13 januari 2023

Bedrijfsvoorheffing:


Ingehouden BV / saldo BV december 2022 betalen + aangifte indienen (indien men minder dan 42.710 EUR BV op jaarbasis moet betalen: saldo ingehouden BV 4de kwartaal 2022, betalen + aangifte indienen).

15 januari 2023

RV:


Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roerende voorheffing op interesten toegekend op 31 december 2022.

20 januari 2023

Btw - maandaangevers:


Aangifte en betaling verschuldigde btw voor december + opgave intracommunautaire transacties.

Mogelijkheid tot aanduiding nihil jaarlijkse klantenlisting over 2022 in aangifte.

Btw - kwartaalaangevers:


Aangifte vierde kwartaal 2022 en betaling verschuldigde btw voor het  vierde kwartaal 2022 + opgave intracommunautaire transacties.

Mogelijkheid tot aanduiding nihil jaarlijkse klantenlisting over 2023 in aangifte.

Btw:


Vrijgestelde btw-plichtigen dienen aangifte te doen van hun intracommunautaire verwervingen en de desbetreffende btw betalen voor afgelopen kwartaal.

31 januari 2023

RSZ:


Saldo bijdragen 4e kwartaal 2022 betalen.

3 februari 2023

RSZ:


Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot van 30% ten bedrage van de bijdragen verschuldigd voor het 1e kwartaal van 2023.
Datum


Administratieve verplichting

15 februari 2023

Bedrijfsvoorheffing:


Ingehouden BV januari betalen + aangifte indienen (behalve indien men minder dan 42.710 EUR BV op jaarbasis moet betalen -->kwartaal-aangifte).

RV:


Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roerende voorheffing op interesten toegekend op 31 januari 2023.

20 februari 2023

Btw-maandaangevers:


Aangifte en betaling verschuldigde btw voor januari 2023 + opgave intracommunautaire transacties.

28 februari 2023Ficheverplichting:


Indiening fiches 281.10 tot en met 281.30 (uitgezonderd 281.25), fiches 281.60 tot en met 281.71, fiches 281.80 tot en met 281.82.

3 maart 2023

RSZ:


Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot van 30% ten bedrage van de bijdragen verschuldigd voor het 1e kwartaal van 2023.

15 maart 2023

Bedrijfsvoorheffing:


Ingehouden BV februari betalen + aangifte indienen (behalve indien men minder dan 42.710 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaangifte).

RV:


Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roerende voorheffing op interesten toegekend op 28 februari 2023.

20 maart 2023

Btw-maandaangevers:


Aangifte en betaling verschuldigde btw voor februari 2023 + opgave  intracommunautaire transacties.

31 maart 2023

Ficheverplichting:


Indiening fiches 281.00, 281.77 en 281.79. Indiening fiches 281.84 tot en met 281.88.

31 maart 2023

Vennootschapsbelasting:


Uiterlijke datum om wijziging van voorafbetalingen te vragen (overdracht naar het volgende jaar/terugbetaling).

Datum


Administratieve verplichting

31 maart 2023

Btw:


Btw-plichtigen die onder de vrijstellingsregeling vallen: omzet 2022

aangeven.


Jaarlijkse klantenlisting = opgave belastingplichtige afnemers. Ook voor de ondernemingen die de regeling kleine ondernemers toepassen.Successierechten:


Aangifte en betaling jaarlijkse taks voor collectieve beleggingsinstellingen, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen.

Aangifte en betaling jaarlijkse taks VZW’s, IVZW en private stichtingen.

Investeringsaftrek:


Attest aanvragen voor verhoogde investeringsaftrek betreffende energiebesparende en milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

1 april 2023

Btw:Buitenlandse btw-plichtigen: aanvraag tot terugbetaling van de btw 1e kwartaal 2023.

5 april 2023

RSZ:


Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot van 25% ten bedrage van de bijdragen verschuldigd voor het 1e kwartaal van 2023.

11 april 2023

Vennootschapsbelasting:


Voorafbetaling (VA1)  ter vermijding belastingvermeerdering van 6,75% (voordeel 1e voorafbetaling 9%)* voor vennootschappen die hun boekjaar per 31 december afsluiten.

Personenbelasting:


Voorafbetaling i.g.v. bedrijfsinkomsten als ‘zelfstandige’ ter vermijding belastingvermeerdering van 2,25% (voordeel 1e voorafbetaling 3%)*.


Vrijwillige voorafbetaling om bonificatie (+1,50%) te bekomen (1e vooraf- betaling).

! gewijzigd rekeningnummer voorafbetalingen m.b.t. AJ2020: BE61 6792 0022 9117, voor ondernemingen met een boekjaar dat niet samenvalt met het kalenderjaar geldt een overgangsregeling.

14 april 2023

Bedrijfsvoorheffing:


Ingehouden BV maart betalen + aangifte indienen (behalve indien men minder dan 42.710 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaangifte).


Indien men minder dan 42.710 EUR BV op jaarbasis moet betalen: BV 1e kwartaal aangeven en betalen.

15 april 2023

RV:


Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roerende voorheffing op interesten toegekend op 31 maart 2023.
Datum


Administratieve verplichting

20 april 2023

Btw - maandaangevers:


Aangifte en betaling verschuldigde btw voor maart 2023 + opgave intracommunautaire levering van goederen en diensten voor de maand maart.


Btw - kwartaalaangevers:


Aangifte 1e kwartaal 2023 en betaling saldo verschuldigde btw + opgave intra- communautaire leveringen van goederen en diensten voor het 1e kwartaal van 2023.

Btw:


Vrijgestelde btw-plichtigen dienen aangifte te doen van hun intracommunautaire verwervingen en de desbetreffende btw betalen voor afgelopen kwartaal.

28 april 2023

Ficheverplichting:


Indiening fiches 281.40 tot en met 281.45.

RSZ:


Saldo sociale bijdragen 1e kwartaal betalen.


Betaling jaarlijkse bijdrage vakantiegeld arbeiders.

5 mei 2023

RSZ:


Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot van 30% ten bedrage van de bijdragen verschuldigd voor het 2e kwartaal van 2023.

15 mei 2023

Bedrijfsvoorheffing:


Ingehouden BV april betalen + aangifte indienen (behalve indien men minder dan 42.710 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaangifte).

15 mei 2023

RV:


Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer- ende voorheffing op interesten toegekend op 30 april 2023.

22 mei 2023

Btw - maandaangevers:


Aangifte en betaling verschuldigde btw voor april 2023 + opgave intracommunautaire levering van goederen en diensten voor de maand april.

31 mei 2023

Btw:


Aanvraag vrijstellingsregime indien jaaromzet 2022 lager was dan 25.000 EUR.

5 juni 2023

RSZ:


Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot ten bedrage van 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 2e kwartaal van 2023.

15 juni 2023

Bedrijfsvoorheffing:


Ingehouden BV mei betalen + aangifte indienen (behalve indien men minder dan 42.710 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaangifte).

RV:


Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roerende voorheffing op interesten toegekend op 31 mei 2023.
Datum


Administratieve verplichting

20 juni 2023

Btw - maandaangevers:


Aangifte en betaling verschuldigde btw voor mei 2023 + opgave intracommunautaire levering van goederen en diensten voor de maand mei.

30 juni 2023

Personenbelasting*:


Deadline aangifte personenbelasting indien indiening op papier


*datum nog te bevestigen

Ficheverplichting:


Indiening fiches 281.50, 281.90, 281.93 en 281.99 en samenvattende opgave 325.50 m.b.t. commissies, erelonen, makelaarskosten, …

Jaarrekening:


Uiterste datum ter voorlegging jaarrekening (en geconsolideerde jaarrekening) aan algemene vergadering voor vennootschappen die hun boekjaar per 31 december afsluiten.

1 juli 2023

Btw:


Overgang van kwartaalaangifte naar maandaangifte, melding maken aan Btw-controle uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kwartaal  waarin niet meer aan de voorwaarden is voldaan om kwartaalaangiften in  te dienen.


Overgang naar de vrijstellingsregeling indien jaaromzet 2022 lager was  dan 25.000 EUR (mits melding ten laatste op 31 mei).


Buitenlandse btw-plichtigen: aanvraag tot terugbetaling van de btw 2e kwartaal 2023.

5 juli 2023

RSZ:


Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot ten bedrage van 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 2e kwartaal van 2023.

15 juli 2023

Deadline gewone aangifte personenbelasting indien indiening via Tax-On-Web en VVA (mandatarissen). Gewone aangiften die ingediend worden door de mandataris via TOW kunnen tot 18 oktober 2023 worden ingediend.Uiterlijke termijn voor de aanlevering van alle onderliggende documenten / bewijsstukken onderliggend aan de aangifte in de personenbelasting (betreft een Wettelijke verplichting)Voor aangiften van zelfstandigen of met buitenlandse inkomsten is er een uitgebreidere termijn tot 18 oktober 2023.

10 juli 2023

Vennootschapsbelasting:


Voorafbetaling ter vermijding belastingvermeerdering van 6,75%* (voor- deel 2de voorafbetaling 7,5%)* voor vennootschappen die hun boekjaar per 31 december afsluiten.

Personenbelasting:


Voorafbetaling i.g.v. bedrijfsinkomsten als ‘zelfstandige’ ter vermijding belastingvermeerdering van 2,25% (voordeel 2de voorafbetaling 2,5%).


Vrijwillige voorafbetaling om bonificatie (1,25%) te bekomen (2de vooraf- betaling).

! gewijzigd rekeningnummer voorafbetalingen m.b.t. AJ2020: BE61 6792 0022 9117, voor ondernemingen met een boekjaar dat niet samenvalt met het kalenderjaar geldt een overgangsregeling.
Datum


Administratieve verplichting

14 juli 2023

Bedrijfsvoorheffing:


Ingehouden BV juni betalen + aangifte indienen (behalve indien men minder dan 42.710 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaangifte).


Indien men minder dan 42.710 EUR BV op jaarbasis moet betalen: BV 2de kwartaal aangeven en betalen.

RV:


Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roerende voorheffing op interesten toegekend op 30 juni 2023.

20 juli 2023

Betaling verschuldigde btw voor juni en tweede kwartaal van 2022.


Btw - maandaangevers :


Indiening van zowel aangifte als intracommunautaire opgave over juni 2023. Tolerantie via vakantieregeling voor indiening van aangifte en intracommunautaire opgave (mogelijkheid tot indiening zonder boete tot 10 augustus 2023) Geen tolerantie of uitstel voor betaling verschuldigde btw voor juni 2023. Enkel uitstel voor indiening aangiftes niet voor betaling.


De maandaangifte met betrekking tot de handelingen van de maand juni 2023 moet uiterlijk op 31 juli 2023 ingediend worden opdat een terugbetaling zou kunnen plaatsvinden.


Startende ondernemingen met een maandelijkse teruggaaf dienen de aangifte in te dienen tegen 20 juli 2023, geen uitstel door vakantieregeling.


Btw - kwartaalaangevers :


Indiening aangifte 2e kwartaal en opgave intracommunautaire leveringen van goederen en diensten voor het 2e kwartaal van 2023. Tolerantie via vakantieregeling voor indiening van de aangifte en intracommunautaire opgave (mogelijkheid tot indiening zonder boete tot 10 augustus 2023). Geen tolerantie of uitstel voor betaling met betrekking tot de handelingen van het tweede kwartaal.


De kwartaalaangifte met betrekking tot de handelingen van het tweede kwartaal 2023 moet uiterlijk op 31 juli 2023 ingediend worden opdat een terugbetaling zou kunnen plaatsvinden.

Btw:


Vrijgestelde btw-plichtigen dienen aangifte te doen van hun intracommunautaire verwervingen en de desbetreffende btw betalen voor afgelopen kwartaal.

31 juli 2023

RSZ:


Saldo sociale bijdragen 2de kwartaal betalen.

4 augustus 2023

RSZ:


Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot ten bedrage van 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 3e kwartaal van 2023.
Datum


Administratieve verplichting

10 augustus 2023

Btw – kwartaalaangevers:


Tolerantie vakantieregeling: indiening aangifte 2e kwartaal + opgave intra- communautaire leveringen van goederen en diensten voor het 2e kwartaal van 2023.


Btw – maandaangevers:


Tolerantie vakantieregeling: indiening aangifte voor juni 2023 + opgave intra- communautaire levering van goederen en diensten voor de maand juni.


De kwartaalaangifte met betrekking tot de handelingen van het tweede kwartaal 2023 en de maandaangifte met betrekking tot de handelingen van de maand juni 2023 moeten uiterlijk op 31 juli 2023 ingediend worden                    opdat een terugbetaling zou kunnen plaatsvinden.

15 augustus 2023

Bedrijfsvoorheffing:


Ingehouden BV juli betalen + aangifte indienen (behalve indien men mind- er dan 42.710 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaangifte).

15 augustus 2023

RV:


Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roerende voorheffing op interesten toegekend op 31 juli 2023.

21 augustus 2023

Btw - maandaangevers:


Betaling verschuldigde btw voor juli 2023.


Indiening van zowel aangifte als intracommunautaire opgave over juli 2023. Tolerantie via vakantieregeling voor indiening van aangifte en intracommunautaire opgave (mogelijkheid tot indiening zonder boete tot 10 september 2023) Geen tolerantie of uitstel voor betaling verschuldigde btw   voor juli. Enkel uitstel voor indiening aangiftes niet voor betaling.


De maandaangifte met betrekking tot de handelingen van de maand juli 2023 moet uiterlijk op 31 augustus 2023 ingediend worden opdat een terugbetaling zou kunnen plaatsvinden.


Startende ondernemingen met een maandelijkse teruggaaf dienen de aangifte in te dienen tegen 20 augustus 2023, geen uitstel door vakantieregeling.

5 september 2023

RSZ:


Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot ten bedrage van 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 3e kwartaal van 2023.

10 september 2023

Btw – maandaangevers:


Tolerantie vakantieregeling: aangifte verschuldigde btw voor juli 2023 + opgave  intracommunautaire levering van goederen en diensten voor de maand juli.


De maandaangifte met betrekking tot de handelingen van de maand juli 2023 moeten uiterlijk op 31 augustus 2023 ingediend worden opdat een terugbetaling zou kunnen plaatsvinden in het kader van de maandelijkse   teruggaafvergunning.

15 september 2023

Bedrijfsvoorheffing:


Ingehouden BV augustus betalen + aangifte indienen (behalve indien men minder dan 42.710 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaangifte).

RV:


Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer- ende voorheffing op interesten toegekend op 31 augustus 2023.
Datum


Administratieve verplichting

20 september 2023

Btw - maandaangevers:


Aangifte en betaling verschuldigde btw voor augustus 2023 + opgave intra- communautaire levering van goederen en diensten voor de maand augustus.

 

Vennootschapsbelasting*:


Deadline aangifte belasting niet-inwoners - vennootschappen en deadline aangifte rechtspersonenbelasting


*datum nog te bevestigen

30 september 2023

Btw:


Uiterste datum voor het terugvragen van btw in andere EU-lidstaten met betrekking tot het vorige kalenderjaar (2022).

1 oktober 2023

Btw:


Overgang van kwartaalaangifte naar maandaangifte, melding maken aan btw-controle uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kwartaal  waarin niet meer aan de voorwaarden is voldaan om kwartaalaangiften in te dienen.


Buitenlandse btw-plichtigen: aanvraag tot terugbetaling van de btw 3e  kwartaal 2023.

5 oktober 2023

RSZ:


Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot ten bedrage van 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 3e kwartaal van 2023.

9 oktober 2023

Personenbelasting:


Voorafbetaling i.g.v. bedrijfsinkomsten als ‘zelfstandige’ ter vermijding belastingvermeerdering van 2,25% (voordeel 3de voorafbetaling 2%).


Vrijwillige voorafbetaling om bonificatie (1%) te bekomen (3de vooraf- betaling).

Vennootschapsbelasting:


Aangifte vennootschapsbelasting (conform engagementsverklaring 2022).

10 oktober 2023

Vennootschapsbelasting:


Voorafbetaling ter vermijding belastingvermeerdering van 6,75% (voordeel 3de voorafbetaling 6%) voor vennootschappen die hun boekjaar per 31 december afsluiten.


Aangifte vennootschapsbelasting (conform engagementsverklaring 2022).

13 oktober 2023

Bedrijfsvoorheffing:


Ingehouden BV september betalen + aangifte indienen (behalve indien men minder dan 42.710 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaangifte).


Indien men minder dan 42.710 EUR BV op jaarbasis moet betalen: BV 3e kwartaal aangeven en betalen.

15 oktober 2023

RV:


Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer- ende voorheffing op interesten toegekend op 30 september 2023.

18 oktober 2023

20 oktober 2023

Personenbelasting


Uiterste indieningstermijn aangifte personenbelasting 2023 via TOW (mandatarissen) indien aangifte inkomsten uit een zelfstandige activiteit en/of buitenlands beroepsinkomen bevat.

Btw - maandaangevers:


Aangifte en betaling verschuldigde btw voor september 2023 + opgave intracommunautaire levering van goederen en diensten voor de maand september.
Datum


Administratieve verplichting

20 oktober 2023

Btw - kwartaalaangevers:


Aangifte 3e kwartaal verschuldigde btw + opgave intracommunautaire leveringen van goederen en diensten voor het 3e kwartaal van 2023.

Btw:


Vrijgestelde btw-plichtigen dienen aangifte te doen van hun intracommunautaire verwervingen en de desbetreffende btw betalen voor afgelopen  kwartaal.

31 oktober 2023

RSZ:


Saldo sociale bijdragen 3e kwartaal betalen.

3 november 2023

RSZ:


Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot ten bedrage van 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 4e kwartaal van 2023.

 

Personenbelasting*:


Deadline aangifte niet-inwoners indien indiening op papier


*datum nog te bevestigen

15 november 2023

Bedrijfsvoorheffing:


Ingehouden BV oktober betalen + aangifte indienen (behalve indien men minder dan 42.710 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaangifte).

RV:


Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer- ende voorheffing op interesten toegekend op 31 oktober 2023.

20 november 2023

Btw - maandaangevers:


Aangifte en betaling verschuldigde btw voor oktober 2023 + opgave intracommunautaire levering van goederen en diensten voor de maand oktober.

5 december 2023

RSZ:


Indien de aangegeven bijdragen betreffende het voorlaatste kwartaal meer dan 4.000 EUR bedragen: betalen voorschot ten bedrage van 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4e kwartaal van 2023.

Personenbelasting*:


Deadline aangifte niet-inwoners indien indiening via Tax-on-Web en via mandataris


*datum nog te bevestigen

15 december 2023

Bedrijfsvoorheffing:


Ingehouden BV november betalen + aangifte indienen (behalve indien men minder dan 42.710 EUR BV op jaarbasis moet betalen → kwartaalaangifte).


Indien men minder dan 42.710 EUR BV op jaarbasis moet betalen: BV betalen voor de maanden oktober en november 2023.
Datum


Administratieve verplichting

15 december 2023

Btw:


Aanvraag vrijstellingsregime indien men hier vanaf 1 januari 2024 gebruik van wil maken.

RV:


Uiterlijke datum waarop betaling en aangifte moeten toekomen voor roer- ende voorheffing op interesten toegekend op 30 november 2023.

20 december 2023

Vennootschapsbelasting:


Voorafbetaling ter vermijding belastingvermeerdering van 6,75% (voordeel 4de voorafbetaling 4,5%)* voor vennootschappen die hun boekjaar per 31 december afsluiten.

Personenbelasting:


Voorafbetaling i.g.v. bedrijfsinkomsten als ‘zelfstandige’ ter vermijding belastingvermeerdering van 2,25%* (voordeel 4de voorafbetaling 1,5%)*.


Vrijwillige voorafbetaling om bonificatie (0,75%)* te bekomen (4de voorafbetaling).

! gewijzigd rekeningnummer voorafbetalingen m.b.t. AJ2020: BE61 6792 0022 9117, voor ondernemingen met een boekjaar dat niet samenvalt met het kalenderjaar geldt een overgangsregeling.

Btw - maandaangevers:


Aangifte en betaling verschuldigde btw voor november 2023 + opgave intra- communautaire levering van goederen en diensten voor de maand november.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

dries.vervoort@hlb.be

Tax & Legal Consultant
+32 3 449 97 57

Dries Vervoort

Share