EU-teruggaafverzoeken in te dienen voor 30 september 2022!

Desondanks dat de teams- en zoommeetings het internationaal overleggen een pak simpeler heeft gemaakt, merkten we toch dat gedurende 2021 er opnieuw meer voor professionele doeleinden naar het buitenland (EU) werd gereisd. Indien u daar als belastingplichtige kosten heeft gemaakt met lokale btw kan u deze mogelijks recupereren door middel van een teruggaafverzoek in te dienen. Denk maar aan de buitenlandse btw die u aangerekend kreeg over de tankbeurten in Frankrijk of op de kosten van het logies van uw personeel toen ze in het buitenland voor u bouwwerkzaamheden verrichten.

Btw zou in principe een neutrale belasting moeten zijn en geen extra kost. De btw-teruggaafprocedure (beter bekend onder de “8ste Richtlijn teruggaaf”) werd in het leven geroepen om btw dewelke aangerekend werd in het buitenland, terug te kunnen vorderen op een relatief simpele manier in uw eigen land van vestiging.

 

Beeld man denkt na 2


Hoe als Belgische onderneming de btw terugvorderen?


U kan als Belgische belastingplichtige de teruggaafverzoeken aanvragen en indienen via het Intervat-platform van de Belgische overheid. Na het indienen van het verzoek stuurt de Belgische administratie het verzoek in principe binnen de 24u door naar de buitenlandse autoriteiten van het land waar de btw betrekking op heeft. De buitenlandse autoriteiten beoordelen nadien of u daadwerkelijk recht heeft op teruggaaf van de lokale btw. Hiervoor hebben ze ongeveer 4 maanden de tijd.


Met welke voorwaarden dient u rekening te houden?


Als belastingplichtige kan u de betaalde buitenlandse btw enkel terugvragen via Intervat indien volgende voorwaarden voldaan zijn:


  • Er was geen lokale btw verschuldigd in het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd
• De goederen en diensten waar de buitenlandse btw op werd aangerekend werden voor met btw belaste ondernemingsactiviteiten gebruikt.


Daarnaast dient er ook rekening te worden gehouden met volgende drempelbedragen:


• Wanneer een verzoek wordt ingediend over ten minste drie maanden maar minder dan een kalenderjaar geldt een drempelbedrag van €400
• Wanneer een verzoek wordt ingediend over een kalenderjaar of resterend deel daarvan, geldt een drempelbedrag van € 50


Deadline voor indiening


De normale deadline voor het indienen van deze verzoeken ligt op 30 september 2022 over de facturen van 2021.
Voor verdere assistentie verwijzen we naar uw dossierbeheerder of HLB-contact..

 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

nike.debruyn@hlb.be

Gecertificeerd belastingadviseur
+32 3 449 97 57

Nike De Bruyn

Share