Impact van energie-akkoord op btw-vlak: een overzicht

Torenhoge energiekosten doen de regering maatregelen nemen via het zogenaamde energie-akkoord. We merken het al enkele maanden, de prijzen van elektriciteit, gas en olie swingen de pan uit. Om de gezinnen en alleenstaanden een duwtje in de rug te geven lanceerde de regering via het energie-akkoord een aantal maatregelen op korte en middellange termijn.

shutterstock_1232898334

Eerst en vooral is er de verlaging van het btw-tarief voor elektriciteit naar 6% gedurende de periode maart – september 2022. Ook het btw-tarief van gas wordt verlaagd naar 6% maar dit pas vanaf april en ook normaliter tot eind september 2022.

Om ook structureel de impact van de energiekosten te beperken wordt er de raad gegeven om te werken aan het energiezuinig maken van de gezinswoningen. In dit verband keurde de Federale Ministerraad het Koninklijk besluit goed dat de btw voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers verlaagd naar 6% wanneer ze geïnstalleerd worden gedurende de periode van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023. Dit verlaagde tarief zal tevens van toepassing zijn voor woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en vernieuwbouwwoningen.

Er gelden echter wel een aantal voorwaarden, wij geven een kort overzicht:

  1. De handelingen dienen verstrekt en gefactureerd te worden aan een eindverbruiker;
  2. De handelingen dienen betrekking te hebben op een woning die na uitvoering ervan uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt;
  3. Het gaat over woningen jonger dan 10 jaar (voor de woningen ouder dan 10 jaar was er al een mogelijkheid tot verlaagd tarief mits voorwaarden), met inbegrip van de nieuwbouw-, vernieuwbouw en woningen heropgebouwd na afbraak;
  4. Technische voorwaarde: bepaalde referentienormen inzake uitstoot dienen gerespecteerd te worden. Het gaat dan voor om technische installaties die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen;
  5. Verplichte factuurvermelding en geen btw-attest. Uitdrukkelijke vermelding op de factuur en klant krijgt één maand reactietijd om de factuur en het verlaagde tarief te betwisten.

Tenslotte wordt ook de huidige mogelijkheid van afbraak en heropbouw aan 6% verlengd. Oorspronkelijk zou deze regeling aflopen op 31 december 2022 maar deze einddatum is voorlopig al verschoven naar 31 december 2023.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

nike.debruyn@hlb.be

Gecertificeerd belastingadviseur
+32 3 449 97 57

Nike De Bruyn

Share