Fiches 281.50 – een welgekomen vereenvoudiging!

Zelfs in het complexe fiscaal doolhof dat onze wetgeving uitmaakt is er ruimte voor versoepelingen. 

Betalingen gedaan vanaf 01/01/2021 in het kader van de ficheverplichting 281.50 dienen voortaan niet meer aangegeven te worden indien aan volgende voorwaarden voldaan is: 

  • Verbonden zijn aan de leveringen van goederen of diensten verricht door een belastingplichtige gevestigd op het grondgebied van de Europese Gemeenschap + Noorwegen/IJsland en Liechtenstein 
  • Er wordt een btw-conforme factuur opgesteld of er wordt conform ‘elke andere wettelijke of reglementaire bepaling’ een factuur of document uitgereikt 

shutterstock_1466791640

Daarenboven (dit is evenwel nog te bekrachtigen door een Koninklijk Besluit) zou de algemene aangiftedrempel voor de fiche 281.50 verhoogd worden tot 1.000 EUR per prestant/leverancier per jaar. Op heden blijft de 125 EUR-drempel nog principieel van toepassing. 

Indien u vragen mocht hebben omtrent de praktische uitwerking van deze regelgeving voor uw persoonlijke situatie, aarzel dan niet uw vertrouwd HLB-expert te contacteren. 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

glenn.vermeulen@hlb.be

Tax Consultant
+32 56 26 05 61

Glenn Vermeulen

Share