Autofiscaliteit: wat wijzigt wanneer?

Fiscaliteit blijft voor de wetgever het wapen bij uitstek om gedrag te sturen. Ingevolge de green deal werd dan ook hard gesleuteld aan de autofiscaliteit . Een overzicht van de meest ingrijpende wijzigingen.

Huidige regime sedert aanslagjaar 2021 (boekjaren aanvangend vanaf 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2022)

 • Zowel in de vennootschapsbelasting als de personenbelasting* wordt de aftrek van alle kosten personenauto’s (en gelijkgestelde voertuigen) inclusief brandstofkosten beperkt:
  volgens een formule op basis van CO²,
 • waarbij de aftrek niet hoger kan zijn dan 100% en niet lager kan zijn dan 50%,
 • tenzij bij een CO²-uitstoot die hoger is dan of gelijk aan 200g/km, dan bedraagt het aftrekpercentage 40%.

Op basis van bovenstaande formule is het aftrekpercentage voor CO²-emissieloze wagens 100%.

*Uitzondering: in de personenbelasting zijn kosten verbonden aan voertuigen die aangeschaft werden vóór 2018 aftrekbaar aan minimum 75%.

autokosten

Vanaf aanslagjaar 2024 (boekjaren aanvangend vanaf 1 januari 2023)

Het maximum aftrekbaar percentage daalt tot maximaal 75% (i.p.v. 100%) (minimumgrens van 50% vervalt) voor alle voertuigen met een CO²-uitstoot. Op wagens met een CO²-uitstoot hoger dan 200g/km zal vanaf dan de algemene formule toegepast worden i.p.v. voorheen 40% (zie supra). Voertuigen zonder CO²-uitstoot zullen nog steeds 100% aftrekbaar zijn.

Vanaf aanslagjaar 2027 (boekjaren aanvangend vanaf 1 januari 2026)

Voertuigen met CO²-uitstoot

Vanaf aanslagjaar 2027 worden alle kosten verbonden aan wagens met een CO²-uitstoot aangeschaft, geleased of gehuurd vanaf 2026 niet aftrekbaar maar hierop zijn twee uitzonderingen, nl.

 1. het ‘grandfathering’-regime: voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vóór 1 juli 2023 blijven onder de bestaande aftrekregeling ressorteren;

 2. het ‘uitdoofscenario’: voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 juli 2023 t.e.m. 31 december 2025 blijven ressorteren onder de bestaande aftrekregeling maar het maximum aftrekbaar percentage daalt per aanslagjaar als volgt:

Maximaal aftrekpercentage

Aanslagjaar

Belastbaar tijdperk aanvangend vanaf (auto aangekocht geleased of gehuurd)

75%

2026

1 januari 2025

50%

2027

1 januari 2026

25%

2028

1 januari 2027

0%

2029

1 januari 2028

Het minimum aftrekpercentage van 50% vervalt uiteraard in aanslagjaar 2027. Concreet betekent dit dat voertuigen met CO²-uitstoot gekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2026 niet meer aftrekbaar zullen zijn (dus ook hybrides).

Voertuigen zonder CO²-uitstoot

Tot en met 31 december 2026 zijn de kosten verbonden aan voertuigen zonder CO²-uitstoot voor 100% aftrekbaar. Voertuigen die vanaf 1 januari 2027 gekocht, geleased of gehuurd worden zullen hun aftrekbaarheid gaandeweg zien afnemen om te landen op een aftrekbaar percentage van 67,5%. Deze percentages blijven gelden voor de desbetreffende wagen gedurende volgende jaren.

Jaar van aankoop

Aftrekpercentage

2026 en vroeger

100%

2027

95%

2028

90%

2029

82,5%

2030

75%

2031

67,5%

Kosten woon-werkverkeer

Logischerwijs wordt ook de aftrekbaarheid van de forfaitaire kostenvergoeding voor woon-werk verkeer met de eigen wagen van 0,15 EUR/km aangepast.

Vanaf aanslagjaar 2027 (belastbaar tijdperk aanvangend vanaf 1 januari 2026) zal voormelde forfaitaire terugbetaling niet meer aftrekbaar zijn indien de algemene kosten van de wagen niet meer aftrekbaar zijn. Concreet zal het kostenforfait dus nog aftrekbaar zijn, ook voor wagens met CO²-uitstoot, zolang de algemene kosten voor dergelijke wagens aftrekbaar blijven op basis van één van voormelde overgangsregelingen.

Laadstations

De kosten verbonden aan nieuwe laadstations voor elektrische wagens zullen 100% aftrekbaar zijn en blijven tot 31 december 2029. Vanaf 1 januari 2030 daalt het aftrekpercentage naar 75%.

Voor de volledige fiscaliteit betreffende laadstations verwijzen we naar een apart artikel.

Rechtspersonenbelasting

Entiteiten die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting worden belast op een beperkt aantal inkomsten zoals opgelijst in art. 223 WIB92. Aan deze lijst wordt één item toegevoegd, namelijk: de kosten m.b.t. het gebruik van voertuigen mét CO²-uitstoot aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2026 zullen worden belast tegen het gewoon tarief van de vennootschapsbelasting van 25%.

Voor voertuigen zonder CO²-uitstoot zullen vanaf 2027 de kosten worden belast naar het gedeelte dat niet aftrekbaar is overeenkomstig de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Concreet:

 • voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 2027: 5% van de kosten zullen belast worden aan 25%;
 • voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 2028: 10% van de kosten zullen belast worden aan 25%;
 • voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 2029: 17,5% van de kosten zullen belast worden aan 25%;
 • voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 2030: 25% van de kosten zullen belast worden aan 25%;
 • voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 2031: 32,5% van de kosten zullen belast worden aan 25%;

Besluit

De bedrijfswagen is steeds een interessante alternatieve fiscaalvriendelijke bezoldigingstechniek geweest. De aftrekbare kosten drukken de belastbare winst van de vennootschap en er hoeft geen nettoloon aangesproken te worden om de wagen te bekostigen.

Ingegeven door de keuze om te evolueren naar een emissieloos wagenpark kunnen we er niet om heen dat de wetgever deze gelegenheid maar al te graag aangrijpt om dit fiscale stelsel een stuk minder interessant te maken, denk o.a. aan grote verschil in met bijv. Nederland. Meer dan ooit zijn een goed overzicht van het wagenpark en doordachte keuzes noodzakelijk.

Uw organisatie zal deze keuzes nl. moeten maken indachtig de nieuwe fiscale omgeving. Uw HLB-adviseur bekijkt graag mee uw plannen met een fiscale bril.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

dries.vervoort@hlb.be

Tax & Legal Consultant
+32 3 449 97 57

Dries Vervoort

Share