Wil u ook gebruik maken van het elektronisch aandelenregister?

Tool

Deze tool heeft een aantal voordelen: er is geen fysisch aandelenregister meer nodig dat verloren kan geraken of bij wijzigingen van onder het stof moet worden gehaald. Het is overzichtelijk en is perfect moduleerbaar naar de door het WVV toegelaten aandelensoorten (denk aan verschillende stemrechten, vermogensrechten, enz…). Verder kent het WVV aan de personen opgenomen in het elektronisch aandelenregister een weerlegbaar vermoeden van aandeelhouderschap toe. Een derde voordeel is dat de informatie eenvoudig gelinkt kan worden aan het UBO-register. Gezien elke wijziging die het UBO-register aangaat binnen de maand in het register opgenomen moet worden, is deze link een extra meerwaarde.

Beslissing

De keuze voor een elektronisch aandelenregister kan onder het WVV gemaakt worden door de Raad van Bestuur, zelfs indien de statuten deze mogelijkheid niet hebben voorzien.

Als ondernemer kan u het register steeds online raadplegen. Het register kan enkel aangemaakt worden door uw accountant, belastingconsulent en notaris. Verder kunnen enkel zij het register naderhand consulteren en zijn zij onderworpen aan het beroepsgeheim. Ook bestuurders van de vennootschap zullen toegang krijgen het register.

Het elektronisch aandelenregister kadert in de shift naar meer digitalisering en minder rompslomp. HLB kan u bijstaan bij de aanmaak en het onderhoud van het elektronisch aandelenregister. 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

jim.geudens@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Jim Geudens

Share