Wijziging BTW-tarief bij levering plantgoed

Tot voor de wetswijziging diende zowel de levering van het plantgoed en de werkuren bij facturatie aan niet-btw-plichtigen aan het tarief van 21% te worden gefactureerd. Vanaf 01/04/2019 mag er een opsplitsing worden gemaakt tussen het plantgoed en de aanlegdienst. De aanlegwerken dienen nog steeds aan 21% te worden gefactureerd, voor de levering van het plantgoed mag het tarief van 6% worden toegepast.

Er dient wel aangegeven te worden dat beide elementen duidelijk op de factuur moeten worden opgesplitst. Is dit laatste niet het geval, dan moet de volledige factuur aan 21% (zoals voor de wetswijziging) worden opgemaakt.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

wladimir.vanderbauwede@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
Senior Partner
+32 56 26 05 61

Wladimir Vanderbauwede

Share