Verlies uw belastingaangifte niet uit het oog

De deadline voor het indienen van uw aangifte in de personenbelasting met betrekking tot inkomsten 2021 nadert snel. Indien u uw aangifte op papier wenst in te dienen dan moet het originele aangifteformulier ingevuld en ondertekend uiterlijk op woensdag 30 juni 2022 bij het bevoegd scanningscentrum van de FOD Financiën toekomen. U kan uw aangifte in de personenbelasting ook online via Tax-on-web indienen. In voorkomend geval heeft u tijd tot en met vrijdag 15 juli 2022 om je aangifte in te dienen. Indien u beroep doet op een mandataris (boekhouder, belastingconsulent, …) dan is de deadline 30 september 2022.

personenbelasting

Voorstel vereenvoudigde aangifte

Mogelijk heeft u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Indien het voorstel correct is, hoeft u niets te doen. Veel vereenvoudigde aangiften zijn evenwel niet volledig of correct, kijk deze dus zeker goed na en verbeter indien nodig. Indien u de verbetering op de papieren versie aanbrengt, dient deze eveneens uiterlijk 30 juni 2022 bij het scanningscentrum toe te komen, via tax-on-web kan u uw voorstel van vereenvoudigde aangifte tot en met 15 juli 2022 wijzigen. Ook als u beroep doet op een mandataris, dient men uiterlijk op 15 juli 2022 een wijziging aan te brengen. Na deze datum is het eveneens voor de mandataris niet mogelijk uw voorstel vereenvoudigde aangifte te wijzigen. Neem dus tijdig contact op met uw mandataris indien u een voorstel vereenvoudigde aangifte zou hebben ontvangen en dit wenst te laten verifiëren en – in voorkomend geval- te laten verbeteren.

 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

sofie.coppens@hlb.be

Tax Consultant
+32 3 449 97 57

Share