» Vergeet uw klantenlisting niet! – 19/03/2020

Zoals ieder jaar dient weerom de klantenlisting te worden ingediend. Normaliter is de indieningsdatum voor deze listing: vóór 31 maart 2020. Maar gegeven het Covid-19-virus is er een uitstel tot 30 april 2020.

De klantenlistig is een verplichte opsomming van al uw klanten die afgelopen jaar voor meer dan 250 EUR (excl. btw) goederen hebben afgenomen of aan wie u voor meer dan 250 EUR (excl. btw) diensten hebt verstrekt. Klanten die louter vrijgestelde handelingen verrichten, moet nog steeds niet worden opgenomen in de listing.

Nieuw!

Voor kleine ondernemingen geldt een nieuwe vrijstellingsregeling. Deze ondernemingen hoeven niet langer een klantenlisting in te dienen als men cumulatief aan twee voorwaarden voldoet:

  • Uw onderneming valt onder vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, en
  • Uw klantenlisting is nihil, dit wil zeggen dat u geen klanten hebt met een Belgische btw-nummer of dat klanten mét een Belgische btw-nummer afgelopen jaar niet meer goederen afnamen/diensten ontvingen dan 250 EUR

Voor verdere vragen kunt u altijd bij uw vertrouwd HLB-expert terecht

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

jim.geudens@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Jim Geudens

Share