UBO-documentatieverplichting en jaarlijkse bevestiging: uitstel maar geen afstel!

In een vorig artikel (https://hlb.be/nl/updateuboregister) wezen we op twee belangrijke verplichtingen m.b.t. het UBO register, nl. (i) de documentatieverplichting en (ii) de jaarlijkse bevestiging omtrent de geregistreerde informatie. De deadline voor beide verplichtingen was vastgelegd op 30 april 2021.

Uitstel tot 31 augustus 2021

Intussen werd de FAQ verder aangevuld door Thesaurie waarbij de Minister van Financiën besloot om de deadline uit te stellen naar 31 augustus 2021. Dit uitstel moet de informatieplichtigen in staat stellen de nodige verplichtingen te vervullen binnen de deadline om alzo de toepassing van sancties te vermijden.

Wacht niet tot augustus!

We willen er op wijzen dat de kans op verder uitstel eerder klein is. Omdat het verzamelen en toevoegen van bewijsstukken eveneens tijd vraagt en de vakantieperiode in aantocht is, raden we aan om niet te wachten tot augustus. Uiteraard staat uw HLB-adviseur voor u klaar om tijdig het nodige te doen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

dries.vervoort@hlb.be

Tax & Legal Consultant
+32 3 449 97 57

Dries Vervoort

Share