Transfer pricing bij kmo's, het volgende speerpunt van de fiscus?

Recent volgden de tax- en accountancymedewerkers van HLB Belgium een seminarie omtrent transfer pricing, specifiek toegepast op de kmo. De uiteenzetting werd gegeven door … de fiscus.

Transfer wat?

Wanneer verbonden ondernemingen met elkaar handelen, moeten deze transacties marktconform zijn. Dit is ook wel gekend als het ‘at arm’s length’ beginsel: de voorwaarden van een transactie dienen dus vergelijkbaar te zijn met de voorwaarden waaraan men met derde partijen zou contracteren.

In het seminarie wist de belastingadministratie ons te vertellen dat zij, naast de focus op multinationals, meer en meer kmo's controleren op verrekenprijzen (transfer pricing = prijzen tussen verbonden ondernemingen). Concreet is men bezig aan de verdere uitbouw van een team dat bij kmo’s specifiek op deze materie gaat toezien.

Controles

Weet dus dat deze controles door gespecialiseerde onderzoeksteams van de belastingadministratie gebeuren. De selectie van dossiers gebeurt digitaal en op basis van big data. Triggers kunnen bijvoorbeeld zijn een sterke daling van de marge of omzet, structureel verlies maken, rekening-courant posities en het toegepaste interestpercentage of ook nog het betalen van hoge managementvergoedingen of hoge herstructureringskosten. Evengoed kan men thema specifieke controles doen, denk dan o.a. aan vennootschappen die over een vaste inrichting beschikken en de respectievelijke winsttoewijzing aan die vaste inrichting.

Het startpunt van een controle gebeurt veelal met het uitsturen van een vraag om inlichtingen. Dit is een relatief standaard vragenlijst die men aangepast heeft specifiek voor de onderneming die men wil controleren. De belastingplichtige beschikt vervolgens over een maand om alle gevraagde informatie aan te leveren. Op basis van de vergaarde informatie zal de fiscus nagaan of er transfer pricing issues vast te stellen zijn.

Wat moeten kmo’s doen?

Heeft u als kmo met deze materie te maken, dan is het absoluut aan te raden om het verrekenprijsbeleid tegen het licht te houden. Zijn alle betreffende transacties ‘at arms length’? Werden de nodige overeenkomsten en onderbouwende documenten opgesteld? Voorkomen is beter dan genezen! Idealiter beschikt u over een benchmarkstudie om de verrekenprijzen te staven en het marktconforme karakter aan te kunnen tonen. Omdat verrekenprijscontroles grosso modo gaan over winstallocatie, moeten verrekenprijsrisico’s zoveel mogelijk vermeden worden: een eventuele navordering kan snel over een groot bedrag gaan.

 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

marc.dierckx@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Marc Dierckx

Share