Stimuli voor investeringen in een groen(er) en/of veiliger vrachtwagenpark

Naast de aangekondigde (paleis)revoluties op vlak van de wagenfiscaliteit die de jongste weken werden afgekondigd, lanceerden de verschillende regeringen in ons land stimuliplannen die de transitie naar een meer ecologisch en/of veiliger vrachtverkeer dienen te faciliteren. 

1. Vlaamse steun voor ecologisch en veilig transport 

Wie? 

Tot 17 december 2021 kunnen ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest (klein én groot) met minstens 1 voertuig van +3,5 ton een subsidieaanvraag indienen indien zij een tussenkomst wensen te bekomen voor haar veiligheidsbevorderende- en/of ecologische investeringen in haar wagenpark.  

Bedrag? 

Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 5.000 EUR per vrachtwagen of een maximaal toegekende steun ten bedrage van 100.000 EUR gedurende de afgelopen drie kalenderjaren.  

Waarvoor? 

Een subsidie kan worden aangevraagd voor het aankopen, huren of leasen van: 

  • Rij-assistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag; 
  • Extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft;  
  • Extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast; 
  • Maatregelen ter bevordering van de efficiëntie; 
  • Maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats; 
  • Maatregelen ter vermijding van diefstal. 

 Concrete voorbeelden zijn: rijstrookassistentiesystemen, dodehoekdetectoren, remsystemen, etc. 1 

2. Investeringsaftrek voor groene vrachtwagens vanaf 1 januari 2022 

 Wie? 

 Ondernemingen (zowel vennootschappen als eenmanszaken) die vanaf 1 januari 2022 investeren in nieuwe koolstofvrije vrachtwagens en/of voor de laad- en tankinfrastructuur ter zake. Deze ondernemingen kunnen principieel vanaf volgend jaar genieten van een verhoogde investeringsaftrek. 

Tarief? 

Voor inkomstenjaren 2022 en 2023 bedraagt de investeringsaftrek 35% om de daaropvolgende jaren gradueel te dalen tot het tarief van 13,5% (tarief groene investeringen) in inkomstenjaar 2027.  

Waarvoor? 

De regel is gericht op het investeren in nieuwe vrachtwagens die koolstofemissievrij rijden en/of hun laad-en tankinfrastructuur. Dit behelst aldus vrachtwagens die op elektriciteit of waterstof rijden. 

Voor een analyse van uw vrachtwagenpark, kunt u immer bij uw vertrouwd HLB-expert terecht. 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

glenn.vermeulen@hlb.be

Tax Consultant
+32 56 26 05 61

Glenn Vermeulen

Share