Startende ondernemingen kunnen btw maandelijks terugvragen!

Onder bepaalde voorwaarden is het tevens mogelijk voor maandaangevers om ook in de andere maanden de btw tegoeden terug te vragen. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Het btw tegoed op jaarbasis bedroeg minstens € 12.000
  • 30% van de omzet werd gehaald uit bepaalde handelingen (IC leveringen, uitvoeren, handelingen waarvoor de verleggingsregels van toepassing zijn,…)
  • De btw aangiftes moeten elektronisch worden ingediend

Om hiervan gebruik te maken moeten de belastingplichtigen een vergunning aanvragen.

Voor startende ondernemingen, kan het zijn dat zij bij de opstart liquiditeitsproblemen ondervinden omdat zij de btw niet snel genoeg kunnen terugvragen en niet in aanmerking komen voor de regeling van maandelijkse teruggaaf zoals hierboven besproken.

Daar heeft de regering met het KB van 29 augustus 2019 verandering in gebracht. Vanaf 1 januari 2020 zullen stratende ondernemingen ook kunnen genieten van maandelijkse teruggaaf in de 24 eerste maanden na hun oprichting indien aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • Het btw tegoed bedraagt minstens € 245
  • De starter dient maandelijks btw aangiftes in
  • De btw aangiftes moeten elektronisch worden ingediend

De startende onderneming heeft hier geen vergunning voor nodig.

Indien u hier toepassing van wenst te maken en hier vragen over heeft, laat het ons gerust weten.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

marc.dierckx@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Marc Dierckx

Share