Renovatie van een gebouw door huurder: wat met aftrek van btw?

Indien de huurder geen vergoeding voor de werken verkrijgt van de huurder, dan gelden de normale regels van btw aftrek. Hier moet dan vanzelfsprekend rekening gehouden worden met de herzieningstermijnen die hierop van toepassing zijn.

Indien de huurder wel wordt vergoed door de verhuurder, geldt het commissionairsprincipe op grond van een arrest van het Hof van Cassatie niet. De huurder wordt geacht de werken onder bezwarende titel te hebben verstrekt en hiervoor geldt dan ook de facturatieplicht. In veel gevallen zullen de werkzaamheden vallen onder werken in onroerende staat, waarop de btw verlegd zal worden.

De vergoeding die de huurder verkrijgt geldt hierbij dan als maatstaf van heffing, waarop de verschuldigde btw dient te worden berekend. Het speelt hierbij geen rol hoe de vergoeding wordt verkregen, hetzij als een rechtstreekse betaling, hetzij een vermindering van de te betalen huren, hetzij nog een andere manier van vergoeden.

De btw die hierop van toepassing is, is voor de huurder volgens de normale regels aftrekbaar. Hiervoor gelden ook de normale herzieningstermijnen.

Voor de verhuurder is btw slechts aftrekbaar indien het gebouw verhuurd wordt onder het stelsel van de btw.

Indien u zich in de situatie van huurder of verhuurder bevindt en u heeft hierbij nog bijkomende vragen, kunnen wij u hierbij assisteren.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

jim.geudens@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Jim Geudens

Share