Opnieuw uitstel voor de beperking van de vrijstelling inzake uitvoer gerelateerde vervoersdiensten

Het wordt bijna een gewoonte om in onze nieuwsbrief een update te geven rond de implementatie van de beperking inzake de vrijstelling voor uitvoergerelateerde vervoersdiensten. Zoals eerder opgenomen in onze nieuwsbrieven van november en december 2021 werd eind oktober hierover een circulaire gepubliceerd.

shutterstock_2025198236

De circulaire kwam er aangezien het toepassingsgebied van de vrijstelling voor uitvoer gerelateerde diensten momenteel in België nog steeds ruim werd geïnterpreteerd terwijl dit niet langer in lijn lag met de Europese visie.

Concreet is het de bedoeling om de vrijstelling van artikel 41, § 1, eerste lid, 3°, van het Btw-Wetboek voor zuivere transportdiensten, nog slechts toe te passen in de verhouding tussen enerzijds de dienstverrichter en anderzijds de afzender of de ontvanger van de uit te voeren goederen.

Van zodra er een beroep gedaan zou worden op een onderaannemer voor het verrichten van de goederenvervoerdienst, kan de dienst verricht door de onderaannemer niet van de btw worden vrijgesteld op grond van artikel 41, § 1, eerste lid, 3°, van het Btw-Wetboek.

Daarnaast kwam er al de verduidelijking dat de beperking enkel van toepassing was op het zuivere transport en niet op de andere bijkomende diensten.

In principe was het de bedoeling om alles te lanceren vanaf 1 januari 2022, echter kwam daarop snel een uitstel tot 1 april 2022. Nu komt er opnieuw een uitstel en wordt de implementatie verschoven naar 1 september 2022.
We wachten alvast in spanning af wat er ondertussen nog zal wijzigen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

nike.debruyn@hlb.be

Gecertificeerd belastingadviseur
+32 3 449 97 57

Nike De Bruyn

Share