Nieuwe Nederlandse btw-nummers voor eenmanszaken vanaf 1 januari 2020 – 24/02/2020

Om te voldoen aan de privacywetgeving heeft de Nederlandse btw-administratie aan alle Nederlandse btw-plichtigen die handelen als natuurlijk persoon een nieuw btw-nummer toegekend. Het oude nummer zal nog wel blijven bestaan maar zal enkel nog gebruikt kunnen worden voor de communicatie tussen de Nederlandse eenmanszaak met de Nederlandse belastingdienst. Vanaf 1 januari 2020 zijn de eenmanszaken evenwel verplicht om het nieuwe btw-nummer te gebruiken in hun relatie met klanten en leveranciers.

De facturen ontvangen van Nederlandse leveranciers of uitgereikt aan Nederlandse klanten die eenmanszaak zijn zullen melding moeten maken van het nieuwe btw-nummer.

Voor Belgische ondernemingen die intracommunautaire leveringen of diensten verrichten aan Nederlandse btw-plichtige eenmanszaken is het dus belangrijk dat zij het nieuwe btw-nummer op de verkoopfacturen vermelden en opnemen in de intracommunautaire opgave.

Bovenstaande is van bijzonder belang aangezien vanaf 2020 de vijstelling voor de intracommunautaire levering van goederen vervalt indien de verkoper niet aan de verplichting voldoet om tijdig een intracommunautaire opgave in te dienen of indien de opgave niet de correcte informatie betreffende de levering bevat.

Tenslotte willen we voor alle duidelijkheid meegeven dat er voor Nederlandse rechtspersonen (vennootschappen) niets wijzigt, zij behouden hun btw-nummer.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

jim.geudens@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Jim Geudens

Share