Nieuwe limietdatum voor aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2019 – balansdatum vanaf 1 oktober 2019 + bekendmaking data aanslagjaar 2020

Vennootschappen met een balansdatum vanaf 1 oktober 2019 krijgen nieuwe indieningsdeadlines ten gevolge van Covid-19. De uiterste indieningsdatum zal voor deze vennootschappen namelijk berekend worden op basis van de balansdatum en niet langer op basis van de datum van de algemene vergadering. Voor vennootschappen met balansdatum voor 1 oktober 2019 blijft de oude regeling gelden.

7 maanden na balansdatum

Vanaf de balansdatum hebben vennootschappen 7 maanden de tijd om hun aangifte in te dienen, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum. Indien de uiterste datum een zaterdag, zondag of feestdag zou zijn, dan geldt de eerstvolgende werkdag als uiterste indieningsdatum. Dit in tegenstelling tot de oude regeling: de uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de statutaire algemene vergadering, zonder méér dan zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.

Concreet

  • Balansdatum oktober 2019: limietdatum is 2 juni 2020
  • Balansdatum november 2019: limietdatum is 30 juni 2020
  • Balansdatum december 2019: limietdatum is 31 juli 2020

Uitstel algemene vergadering op basis van het KB

Op basis van KB nr. 4 is het mogelijk om in het licht van het coronavirus, de algemene vergadering met maximaal 10 weken uit te stellen (zie onze bijdrage hierover: https://hlb.be/nl/tijdelijke-uitzonderingsregeling-voor-algemene-vergaderingen-en-bestuursorganen )

Stel dat u van deze mogelijkheid gebruik maakte en hierdoor dus niet in de mogelijkheid verkeert om uw aangifte in te dienen binnen de 7 maanden na balansdatum, dan kan uitstel aangevraagd worden bij de fiscus.

Besluit

Deze regeling biedt voor de meeste vennootschappen extra tijd om hun aangifte in te dienen. Het betreft enkel de regeling voor aanslagjaar 2019.

Ter vervollediging: de deadline ter indiening van de aangifte vennootschapsbelasting m.b.t. aanslagjaar 2020 staat vooralsnog op 24 september 2020.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

dries.vervoort@hlb.be

Tax & Legal Consultant
+32 3 449 97 57

Dries Vervoort

Share