Nieuwe btw regels voor e-commerce: verkopen op afstand

Eerst vatten we voor u nog de regels voor verkopen op afstand samen.

Wie nu verkopen op afstand verricht (dit zijn verkopen van goederen aan particulieren of aan een vrijgestelde belastingplichtige in een andere lidstaat), zal btw rekenen van het bestemmingsland vanaf wanneer de omzet van de verkopen op afstand aan dat land op jaarbasis meer bedraagt dan een zekere omzetdrempel (dit is ofwel € 35.000 ofwel € 100.000  afhankelijk van de desbetreffende lidstaat).

Wanneer de drempel bereikt is zal de verkoper zich voor btw doeleinden moeten registreren in de andere lidstaat.

Vanaf 1 januari 2021 zal de verkoper de mogelijkheid hebben om de verkopen op afstand te kunnen voldoen in een (M)OSS- aangifte. Dit is een aangifte die in België kan ingediend worden, maar die de verkopen op afstand aan andere EU-landen verzamelt en de af te dragen btw regelt met de desbetreffende lidstaten. Hierdoor zal er geen btw-registratie in de andere lidstaten meer vereist zijn.

In de voorstellen van de Europese Commissie wordt verduidelijkt welke regels in acht moeten worden genomen, wanneer de belastingplichtige leverancier zijn goederen verkoopt via een onafhankelijke elektronische interface.

Indien u verkopen op afstand doet en u heeft hier nog vragen over, neem dan zeker contact met ons op.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

jim.geudens@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Jim Geudens

Share