Mogelijke hervorming van de btw-tarieven goedgekeurd door de Europese Raad

Op 7 december 2021 heeft de Europese Raad na lang en uitvoerig debat een akkoord bereikt over een voorstel voor een richtlijn tot hervorming van de btw-tarieven in de EU. Volgens de nieuwe regels zouden de lidstaten tot maximum vier verschillende tarieven kunnen invoeren: een normaal tarief, twee verlaagde btw-tarieven en zelfs een sterk verlaagd of nultarief kunnen toepassen.

Momenteel kent België het normale tarief van 21%, de verlaagde tarieven van 6 en 12% en voor uitzonderingen het 0% tarief. Deze kunnen enkel worden toegepast indien de betrokken goederen en diensten voorzien werden op een lijst (daterend uit 1992). Enkel wanneer het door Europa was opgenomen, was bijgevolg een verlaagd tarief mogelijk.

Bedoeling is om deze huidige lijst te vervangen door een vernieuwde en uitgebreide lijst die zowel de bestaande lijst als de aan individuele lidstaten toegestane afwijkingen vervangt. De nieuwe lijst zou voorzien in verlaagde tarieven voor afbraak en heropbouw, milieuvriendelijke producten zoals elektrische fietsen maar ook zonnepanelen en warmtepompen, toepassingen in de digitale economie, etc.

De voorstellen moeten door het Europees Parlement worden bekrachtigd voordat de Raad de richtlijn formeel kan implementeren. Vermoedelijk zal dit in de loop van maart 2022 gebeuren.

Voor België zet deze hervorming de deur op een kier om het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw buiten de 32 centrumsteden te verlengen na 2022. Tevens liet de minister van Financiën ook al weten dat er ook voor de elektrische fietsen in dat geval naar 6% zal worden geswitcht.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

nike.debruyn@hlb.be

Gecertificeerd belastingadviseur
+32 3 449 97 57

Nike De Bruyn

Share