Laadstations voor elektrische wagens en hun fiscaliteit

Omwille van de ommezwaai naar een emissievrij wagenpark, is er een grote nood aan extra laadstations voor elektrische wagens. Om die groei in laadstations te stimuleren heeft de wetgever fiscale stimulusmaatregelen uitgewerkt. Een overzicht.

Aftrekbaarheid

Investeringen in laadpalen zijn volledig aftrekbaar, ook indien ze gebruikt worden door voertuigen met een lager aftrekpercentage. Pas vanaf 1 januari 2030 daalt de aftrekbaarheid van dergelijke investeringen naar 75%.

laadstation

Verhoogde kostenaftrek

Onder bepaalde voorwaarden is een hogere kostenaftrek van toepassing indien de investering in de laadpaal plaats vindt gedurende de periode van 1 september 2021 tot 31 augustus 2024.

Voorwaarden:

 1. het laadstation moet publiek toegankelijk zijn.
  Tijdens de “normale werkuren” mag de publieke toegang verhinderd worden voor derden, maar hierbuiten moeten de laadstations wel publiek toegankelijk zijn. Het laadstation zal tevens aangemeld moeten worden (opdat iedereen kan consulteren waar publieke laadstations gevestigd zijn).

 2. Het laadstation moet intelligent zijn.
  Dit houdt in dat het laadstation gekoppeld is aan een slim energiebeheerssysteem (wellicht om overbelasting van het netwerk te voorkomen).

 3. De investering in het laadstation moet lineair over minstens 5 belastbare tijdperken worden afgeschreven.

De verhoogde kostenaftrek mag toegepast worden vanaf het aanslagjaar verbonden aan het belastbaar tijdperk waarin het laadstation effectief in dienst wordt genomen.

Concreet geeft dit volgend overzicht:

Datum investering

Kostenaftrek (verhoging afschrijving)

1/9/2021 – 31/12/2022

200%* i.p.v. 100%

1/1/2023 – 31/8/2024

150%* i.p.v. 100%

1/9/2024

100%

Vanaf 1/1/2030

75%

 

*indien voldaan aan de voorwaarden

Voormelde regeling is van toepassing op vennootschappen en zelfstandigen.

Particulieren

Investeringen in nieuwe staat in laadpalen aan of in de eigen woning (aankoop, installatie en keuring), gedaan door particulieren gedurende de periode 1 september 2021 t.e.m. 31 augustus 2024 geven recht op een belastingvermindering

Voorwaarden:

 1. Het laadstation moet intelligent zijn, dus gekoppeld aan een slim energiesysteem;
 2. Het laadstation gebruikt uitsluitend groene stroom;
 3. De installatie werd goedgekeurd door een erkend keuringsorganisme;
 4. De belastingvermindering werd niet gevraagd in een vorig belastbaar tijdperk.

Merk op dat men ingevolgde deze laatste voorwaarde er best voor zorgt dat alle kosten in één jaar gemaakt worden om geen voordeel te verliezen.

De belastingvermindering bedraagt maximaal 1.500 EUR per laadstation en per belastingplichtige en is gelijk aan

 • 45% van de investering indien betaald in 2021 (vanaf september) of 2022;
 • 30% van de investering indien betaald in 2023;
 • 15% van de investering indien betaald in 2024.

Stel dat een belastingplichtige meerdere laadstations installeert, dan kan hij dus maximaal 1.500 EUR belastingvermindering bekomen. Best is dus een gezamenlijke aankoop te doen met de partner of dat beide partners elk tot één afzonderlijke aankoop overgaan.

Let wel, de belastingvermindering is niet combineerbaar met het ten laste nemen van de kosten als beroepskosten, de investeringsaftrek of indien de kosten worden terugbetaald door de werkgever (kosten eigen aan de werkgever) aan zijn werknemer of aan de bedrijfsleider door zijn vennootschap.

New call-to-action

Cumulatie?

Investeringen in laadpalen zijn niet combineerbaar met de investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen noch met de verhoogde investeringsaftrek voor elektrische laadinfrastructuur in het kader van de vergroening van vrachtwagens en tankinfrastructuur.

De verhoogde kostenaftrek is wél cumuleerbaar met de gewone investeringsaftrek (KMO-vennootschappen), dit werd recent bevestigd door de minister van Financiën . Een laadstation geplaatst bij de werknemer thuis komt hier echter niet voor in aanmerking, het laadstation moet wel degelijk in of aan het bedrijfsgebouw worden geplaatst.

De verhoogde kostenaftrek kan eveneens gecumuleerd worden met eventueel andere subsidies.

Besluit

Hebt u plannen om over te schakelen naar elektrisch rijden dan is een laadpaal geen overbodige luxe. De fiscale stimuli verzachten alvast de omslag. Uw HLB-adviseur bekijkt graag mee hoe u hier optimaal gebruik van kunt maken.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

dries.vervoort@hlb.be

Tax & Legal Consultant
+32 3 449 97 57

Dries Vervoort

Share