KMO’s: nog snel investeren voor nieuwjaar?!

Verhoogde investeringsaftrek: 20%

In de zomer van 2017 werd besloten om de eenmalige investeringsaftrek te verhogen van 8% naar 20% gedurende twee jaar (vanaf 1/1/2018 – 31/12/2019). Deze verhoging loopt eind dit jaar af. Daarom kan het dus interessant zijn om nog dit jaar te investeren.

Het moet gaan om investeringen in materiële of immateriële vaste activa, in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht en die in België uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt en over minstens 3 jaar worden afgeschreven. Uitgesloten zijn o.a. personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, …

Concreet: een KMO doet nog in 2019 een investering van 50.000 euro. Hiervan komt 20% in aanmerking voor de investeringsaftrek. Er kan dus 10.000 euro in aftrek gebracht worden op het belastbaar resultaat. Rekening houdende met een belastingtarief van 20% komt dit neer op een belastingbesparing van 2.000 euro i.p.v. 800 euro indien de investering in 2020 zou plaats vinden.

Pro rata afschrijvingen vanaf 2020

Momenteel kunnen KMO’s hun investeringen die zij gedurende het jaar doen, voor een volledig jaar in afschrijving nemen. Vanaf 1/1/2020 dienen de afschrijvingen ‘pro rata temporis’ te gebeuren net zoals dat reeds voor grote vennootschappen het geval is. M.a.w. een investering gedaan op 1 december kan maar voor 31/365 afgeschreven worden in het jaar van aankoop.

Lineair afschrijven wordt de regel

Vanaf 2020 mag niet meer degressief worden afgeschreven. Elke investering zal verplicht lineair moeten worden afgeschreven. Voor investeringen die plaats vinden vóór 1 januari 2020 en waarbij geopteerd wordt voor het degressief afschrijvingsregime, mogen ook de komende jaren degressief worden afgeschreven.

Tijdstip aanvang afschrijving

Er moet wel rekening gehouden worden met het tijdstip vanaf wanneer men (fiscaal) mag beginnen afschrijven. Hierbij zijn twee tijdstippen bepalend:

  • ofwel de datum van werkelijke levering;
  • ofwel de datum waarop de vennootschap juridisch eigenaar is geworden (overeenstemming tussen prijs en voorwerp via geldige verkoopovereenkomst)

Het voorgaande impliceert dat het aangewezen is het e.e.a. in een overeenkomst vast te leggen om tegenstelbaar te zijn aan de fiscus.

Dus: nog snel investeren voor nieuwjaar ?

KMO’s die een investering in de stijgers hebben staan, kunnen fiscaal voordeel doen door deze nog in 2019 te laten doorgaan. Contacteer uw HLB-adviseur om de haalbaarheid en impact voor uw vennootschap te bekijken.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

marc.dierckx@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Marc Dierckx

Share