Intentie naar verplichte B2B e-invoicing

Het was al voorzien in de begrotingsovereenkomst en eind vorig jaar werd het daarenboven ook bevestigd door de Minister van Financiën. Er was een vergevorderde gedachtegang die op dat moment werd uitgewerkt richting de implementatie van een verplichte elektronische facturatie in de B2B-omgeving waaraan gemakkelijk een extra controlebevoegdheid via digitale omgeving van de overheid kan gekoppeld worden. Doel is vooral te vermijden dat er btw wordt mislopen op economische transacties, gezien het feit dat btw een zeer belangrijke bron van inkomsten is van de overheid.

Momenteel wordt een elektronische factuur ruim geïnterpreteerd, elke factuur dewelke op elektronische wijze is verstuurd en ontvangen wordt beschouwd als een elektronische factuur. Typische voorbeelden zijn het versturen van een pdf factuur via email of opladen op een platform. Vandaag is er een akkoord nodig tussen leverancier en klant om deze elektronische facturatie toe te passen bij weigering valt men terug op de papieren versies.

shutterstock_1863871780

Naar de toekomst zou het elektronische facturatieproces een stuk geavanceerder aangepakt worden. Niet alleen het opstellen, de verzending en ontvangst zullen elektronisch verlopen via een gestructureerd elektronisch format, er zal ook een automatische verwerking in het boekhoudpakket van de klant gebeuren zonder manuele tussenkomst. Daarnaast zou de voorwaarde van het akkoord tussen leverancier en klant om elektronisch te factureren vervallen.

De Belgische overheid werkt in dit verband al enkele jaren aan de ontwikkeling van e-facturatie op basis van het Europese interoperabiliteitskader PEPPOL. Peppol is een door Europa ontwikkeld kader dat het moet mogelijk maken de handelstransacties tussen de overheden en hun leveranciers of leveranciers en klanten digitaal te laten verlopen, ook wat de facturering betreft. De Belgische overheid zal bij de invoering van de elektronische facturatie het Peppol-kader gebruiken voor het versturen en ontvangen van de elektronische facturen. Hierbij zijn er twee modellen mogelijk: het pre-clearance model en het post-auditmodel.

Onder het eerste model worden de facturen niet rechtstreeks tussen leverancier en klant uitgewisseld maar worden deze eerst gecontroleerd door de belastingadministratie of server. Voordeel van deze pre-clearance methode is dat de overheid onmiddellijk real time inzicht verwerft op de transacties en sneller gereageerd kan worden bij afwijkingen.

Binnen Europa wordt vooral methode 2 verkozen “de post-auditmethode”. Hierbij blijven de facturen rechtstreeks verstuurd worden tussen verkoper en koper en worden de transacties “post” achteraf gecontroleerd.

Naast de verkooptechniek dat elektronische facturatie het compliance proces een groot stuk zal vereenvoudigen, geeft het ook een uitzonderlijk voordeel aan de overheid zelf. Binnen de digitale omgeving heeft de overheid een sneller zicht op de facturatie en stromen en is er minder ruimte voor belastingontwijking.

We verwachten ons bijgevolg aan een wetsvoorstel in de komende weken of maanden waarbij er meer details zullen gegeven worden rond praktische modaliteiten en timing.

Momenteel circuleren volgende data in de wandelgangen uiteraard onder voorbehoud:

  • Juli 2023: invoering voor grote ondernemingen;
  • Oktober 2023: invoering voor de KMO-ondernemingen;
  • Januari 2024: invoering voor de overige.

Ongetwijfeld wordt dit verhaal nog vervolgd.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

nike.debruyn@hlb.be

Gecertificeerd belastingadviseur
+32 3 449 97 57

Nike De Bruyn

Share