Indieningstermijnen voor btw-aangiftes tijdens de vakantie en najaar

Vakantieregeling

Naar jaarlijkse gewoonte verleent de minister van Financiën tijdens de zomervakantie van 2022 opnieuw uitstel aan de btw-belastingplichtigen voor het indienen van hun btw-aangiftes en intracommunautaire opgaves.
De maandaangiftes over de maand juni 2022 en de kwartaalaangifte over het tweede kwartaal van 2022, moeten ten laatste op 10 augustus 2022 worden ingediend in plaats van op 20 juli 2022. Het zelfde geldt voor de intracommunautaire opgave over deze periodes.

De maandaangifte over juli 2022 en de bijhorende intracommunautaire opgave over deze periode, zullen ten laatste op 9 september 2022 moeten worden ingediend.

zomervakantie

Uitzonderingen

De verschuldigde btw moet echter wel nog op de normale vervaldagen betaald worden, namelijk ten laatste op 20 juli 2022 (aangifte van het tweede kwartaal of juni 2022) en ten laatste op 20 augustus 2022 (aangifte van juli 2022).

Vergunninghouders van maandelijkse teruggave en versnelde maandelijkse teruggave onder het STARTER statuut evenals andere ondernemingen die recht hebben op een terugbetaling van een btw-tegoed dienen hun aangiftes uiterlijk 22 juli 2022 (aangifte over juni of tweede kwartaal) en uiterlijk 24 augustus 2022 (aangifte over juli 2022) in te dienen teneinde terugbetaling te bekomen.

We merken tevens op dat er geen uitstel zal zijn voor de aangiftes die in het kader van het OSS-systeem dienen ingediend te worden.

UITSTEL VOOR BTW-AANGIFTEN DERDE KWARTAAL 2022 EN SEPTEMBER 2022

Gelet op het feit dat de deadlines van de indieningstermijnen van de aangiftes vennootschapsbelasting, personenbelasting en btw wel heel dicht bij mekaar lagen, heeft De FOD Financiën laten weten dat de indieningstermijn voor de btw-aangiften van het derde kwartaal 2022 en september 2022 éénmalig ingediend mogen worden ten laatste op 25 oktober 2022 in plaats van 20 oktober 2022.

Wie een terugbetaling wenst moet de aangifte uiterlijk op 24 oktober 2022 indienen.

De betaling van verschuldigde sommen over het derde kwartaal 2022 en september 2022 moet wel nog altijd uiterlijk op 20 oktober 2022 gebeuren.

 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

nike.debruyn@hlb.be

Gecertificeerd belastingadviseur
+32 3 449 97 57

Nike De Bruyn

Share