Belangrijke aanpassingen in de fiscale controle- en indieningstermijnen vanaf aanslagjaar 2023

Eind vorig jaar heeft de Belgische regering wijzigingen aangebracht aan de fiscale onderzoeks- en aanslagtermijnen vanaf aanslagjaar 2023.

De klantenlisting is een verplichte opsomming van al uw klanten die afgelopen jaar voor meer dan 250 EUR (excl. btw) goederen hebben afgenomen of aan wie u voor meer dan 250 EUR (excl. btw) diensten hebt verstrekt. Klanten die louter vrijgestelde handelingen verrichten, moet nog steeds niet worden opgenomen in de listing.

Vanaf aanslagjaar 2023 gelden volgende nieuwe termijnen :

  • Voor tijdig ingediende aangiften blijft de controletermijn dezelfde als voorheen, namelijk 3 jaar (te rekenen vanaf 1/1 van het aanslagjaar, dus aanslagjaar 2023 met boekjaar per 31/12/2022 controletermijn tot 31/12/2025).
  • Voor niet of laattijdig ingediende aangiften wordt de controletermijn op 4 jaar gebracht.
  • Voor aangiften met een “buitenlandse connectie” bedraagt de controletermijn 6 jaar. Hierdoor blijkt nog meer het grote belang van een goed onderbouwd transfer pricing-beleid, aangezien de kans op tijdrovende transfer pricing controles alleen maar toeneemt.
  • Bij zogenaamde “complexe” aangiften en in geval van fraude wordt de controletermijn zelfs op 10 jaar gebracht.

Inzake btw worden de verjaringstermijnen ook uitgebreid voor btw opeisbaar vanaf 01/01/2023:

  • Als een maand- of kwartaalaangifte niet of laattijdig wordt ingediend, dan wordt de verjaringstermijn verlengd tot 31 december van het 4de jaar volgend op het jaar waarop de btw opeisbaar is geworden.
  • In geval van fraude wordt deze verlengd tot 31 december van het 10de jaar volgend op het jaar waarop de btw opeisbaar is geworden.

De bewaartermijn van boeken en bescheiden wordt van 7 jaar opgetrokken tot 10 jaar. 

Een positieve wijziging voor de belastingplichtige is dat de bezwaartermijn eveneens wordt opgetrokken van 6 maanden naar 1 jaar.

In tegenstelling tot de verruiming van de controletermijnen worden de termijnen voor indiening van de personen- vennootschapsbelastingaangiften verkort:

  • Voor aangiften personenbelasting AJ 2023 geldt een uiterste datum van 15/7/2023. Voor aangiften van zelfstandigen of met buitenlandse beroepsinkomsten is er een uitgebreidere termijn tot 18/10/2023.
  • Voor aangiften vennootschapsbelasting AJ 2023 met boekjaar per 31/12/2022 is de uiterste indieningsdatum 9/10/2023.  

Wellicht hebben bovenstaande wijzigingen ook voor u of uw vennootschap een impact. Wij raden u dan ook ten sterkste aan om uw gegevens tijdig aan uw dossierbeheerder te bezorgen, opdat de aangifte tijdig kan worden verwerkt en ingediend.

Voor verdere vragen kunt u altijd bij uw vertrouwd HLB-expert terecht

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

jim.geudens@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Jim Geudens

Share