Ik wil starten: startersbegeleiding en ‘veelgemaakte fouten’!

Het aantal starters blijft jaar na jaar groeien en veel mensen spelen met plannen om een activiteit te beginnen. De recente wijzigingen in het vennootschapsrecht, als ook de stelselmatige verlaging van de vennootschapsbelasting, zullen naar verwachting deze trend verder ondersteunen. Interview met Jim Geudens, accountancy director en het aanspreekpunt binnen kantoor Antwerpen voor starters bij HLB.

 

Jim, de startersbegeleiding bij HLB: wat houdt dit in ?

‘Wel, met onze startersbegeleiding willen we voorkomen dat ondernemers ons pas na het starten van de activiteit komen opzoeken. Veelal worden we pas gecontacteerd bij de eerste praktische obstakels (Opzetten boekhouding en eerste administratieve perikelen, BTW-verplichtingen, Facturatie, …). De bedoeling is om vooraf als adviseur samen te zitten met de starter en even te sparren over de vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten bij de opstart van een onderneming.’

Is het dan zo belangrijk om als starter vooraf een adviseur te raadplegen ?

‘Ja, eigenlijk wel. Over het algemeen weten starters heel goed wat zij willen doen. Ze hebben veelal wat ervaring of ze hebben bepaalde opleidingen gevolgd omtrent de voorgenomen activiteit. Het is dus niet de bedoeling dat wij de starter gaan zeggen hoe zij hun activiteiten moeten uitvoeren. Een succesvolle ondernemer is namelijk rotsvast van zijn idee overtuigd. Wij zien echter regelmatig dat ondernemers al een aantal handelingen hebben gesteld vooraleer een adviseur te raadplegen, en dat die aanpak dan juridisch voor problemen zorgt of fiscaal niet optimaal kan worden genoemd.’

Kan je daar een voorbeeld van geven ?

‘Stel dat je voor een activiteit een onroerend goed wil aankopen. Dan is de vraag die wij ons als adviseur stellen: hoe kan dit best georganiseerd worden ? Loopt de aankoop best privé of via een al dan niet nog op te richten vennootschap. Daarbij bekijken we ook het fiscale luik in zijn geheel: dus zowel het moment van aankoop, als gedurende de looptijd van de activiteit als bij de stopzetting ervan. Zo kan vooraf het één en ander fiscaal geoptimaliseerd worden’.

‘Wat wij ook zien is dat starters niet goed weten onder welke vorm men de activiteiten wil uitoefenen. Zelfstandige, zelfstandige in bijberoep of via een vennootschap. Een vennootschap kan ingevolge het nieuwe wetboek met een relatief lage inbreng worden opgericht en fiscaal aanzienlijk voordeliger zijn in vergelijking met een activiteit uitgeoefend als zelfstandige.’

Het fiscale luik is dus een belangrijk onderdeel binnen de startersbegeleiding ?

Uiteraard, maar het is meer dan dat. Wat moet er op de factuur staan ? Moet ik BTW aanrekenen ? Moet ik aansluiten bij een kas voor zelfstandigen ? Welke risico’s zijn er verbonden aan de gekozen vennootschapsvorm ? Moet ik bepaalde verzekeringen afsluiten ? Wat dien ik op te nemen in mijn financieel plan ?…’

Is een financieel plan eigenlijk verplicht ?

‘Ja, en neen. Wettelijk gezien is een financieel plan enkel verplicht bij de oprichting van bepaalde vennootschapsvormen. Voor een zelfstandige activiteit is dit dus geen verplichting. Toch wil ik opmerken dat eigenlijk elke ondernemer minstens voor zichzelf een financieel plan zou dienen op te maken. In zijn meest eenvoudige vorm zou al volstaan: wat zijn mijn verwachte opbrengsten en kosten ? Idealiter wordt ook het fiscale luik erbij betrokken, zodat duidelijk wordt hoeveel de ondernemer zou kunnen overhouden. Vervolgens kan hij of zij gefundeerd beslissen: brengt de activiteit voldoende op om mijn energie er verder in te steken en effectief van start te gaan?… En dát is dan het moment om met ons te komen spreken! (lacht)’

Jim, bedankt voor dit interview. Aan de lezer kan ik nog melden dat een eerste vrijblijvend en verkennend gesprek bij de HLB-startersadviseur gratis is.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

jim.geudens@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Jim Geudens

Share