Heeft u uw kapitaal van uw BV al omgezet naar een onbeschikbare inbreng? – 03/04/2020

In 2019 werd in België het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ingevoerd.

Enkele bepalingen van dit nieuwe wetboek zijn van dwingend recht en hebben dan ook onmiddellijke ingang op 1 januari 2020. Zo werd de BVBA omgezet in de nieuwe vorm, de Besloten Vennootschap (BV).

Een andere dwingende bepaling stelt dat het kapitaal begrip voor deze BV niet meer bestaat vanaf 1 januari 2020 (of vroeger in geval er na 1 mei 2019 een statutenwijziging heeft plaatsgevonden en de BV zich heeft aangepast aan het nieuwe wetboek). Men zal bij de BV vanaf nu spreken van een “Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”.

Ingevolge de dwingende bepalingen van het wetboek dienen volgende boekingen gedaan te worden op 1 januari 2020 (of vroeger in geval van statutenwijziging met aanpassing naar BV) om het kapitaal om te vormen:

100XXX      Geplaatst kapitaal                            XXX

@      1119XX         Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal  XXX

Indien het kapitaal nog niet volstort werd, dient nog volgende boeking te gebeuren:

111901          Niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal                              XXX

@                101XXX                 Niet-opgevraagd kapitaal                          XXX

Indien er wettelijke reserves bestonden in de vennootschap dienen deze ook overgeboekt te worden als volgt:

130XXX      Wettelijke reserves                           XXX

@      1119XX         Statutair onbeschikbare reserves                        XXX

Tot slot vermelden we nog even dat een vennootschap die na 1 mei 2019 werd opgericht, niet meer kon opgericht worden met kapitaal maar met een Inbreng buiten Kapitaal (beschikbaar of onbeschikbaar).

Heeft u nog vragen over deze boekingen, aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

jim.geudens@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Jim Geudens

Share