Hebt u de aangifteverplichting voor uw buitenlandse onroerende goederen reeds vervuld?

Als u vóór 2021 reeds eigenaar was van onroerende goederen in het buitenland en deze reeds in uw Belgische aangifte personenbelasting voor voorgaande inkomstenjaren werden opgenomen, zou u normaal in de loop van 2021 reeds een aangifteformulier ontvangen hebben van de Belgische belastingdienst waarin u gevraagd wordt de nodige informatie te verstrekken betreffende uw in het buitenland gelegen onroerende goederen. 

We wensen er uw aandacht nog op te vestigen dat deze aangifte uiterlijk 31 december 2021 dient te worden ingediend bij de bevoegde belastingdienst.  

Voor bijkomende informatie omtrent deze nieuwe aangifteverplichting verwijzen we naar ons eerder artikel van 2 april 2021. 

Als u hierbij nog vragen heeft of de aangifte door uw mandataris wenst te laten indienen, kan u hiervoor contact opnemen met uw gebruikelijke HLB contactpersoon.  Om ons toe te laten tijdig het nodige te kunnen doen, graag desgevallend contact opnemen vóór 3 december 2021. 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

katrien.vangoethem@hlb.be

Intern gecertificeerd belastingadviseur
+32 3 449 97 57

Katrien Van Goethem

Share