Verhuur van gemeubelde logies op korte termijn: nieuwe btw regeling

In de regel is onroerende verhuur vrijgesteld van btw. Hierop zijn enkele uitzonderingen die we reeds in een eerder artikel hebben besproken. Recent is er nog een aanpassing gebeurd aan de btw-regeling op de verhuur van gemeubelde logies.

Sinds 1 juli 2022 is het verhuren van gemeubelde logies op korte termijn belast aan het verlaagd btw-tarief van 6%. Voor btw spreekt men van verhuur van gemeubelde logies wanneer volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De logies worden op regelmatige basis en voor minder dan drie maanden verhuurd

  • Er wordt minstens één bijkomende dienst verleend. Dit kan dan zijn:
    • Er wordt onthaal voorzien
    • Er worden huishoudlinnen ter beschikking gesteld
    • Er wordt ontbijt aangeboden

Indien huishoudlinnen beschikbaar worden gesteld dient dit ook minstens eenmaal per week vervangen te worden.

Voor boekingen vanaf 1 juli 2022 zal dan ook btw moeten gerekend worden op de verhuurprijs. Dit heeft tot gevolg dat de btw op de gemaakte kosten voor de verhuur (bijvoorbeeld aankoop gebouw, aankoop huishoudlinnen,…) kan gerecupereerd worden. 

Het is echter niet mogelijk om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (waarbij een belastingplichtige vrijgesteld kan worden voor het aanrekenen van btw als de jaaromzet kleiner is dan 25.000 EUR).

Het is dus van groot belang om te bekijken wat de gevolgen zijn van de gewijzigde btw- regeling. Indien u zich in deze situatie bevindt, neem dan zeker contact op met uw vertrouwde HLB dossierbeheerder, zodat we dit samen kunnen bekijken. 

 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

jim.geudens@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Jim Geudens

Share