Fiscale wijzigingen vanaf 2020: wat zoets, vooral veel bitter?

Hieronder treft u een beperkte bloemlezing over wat kan worden verwacht voor aanslagjaar 2021 (boekjaren die ten vroegste beginnen op 1 januari 2020).

De voordelen

 1. Het toptarief voor de vennootschapsbelasting verlaagt tot 25%;
 2. De anti-crisisbijdrage ten bedrage van 2% verdwijnt.
  • Het reële toptarief van 29,58% wordt dus 25%
  • Het reële verlaagde tarief van 20,40% wordt dus 20%
 3. Bepaalde oude vrijgestelde reserves die op de balans staan, kunnen gedurende 2 jaar tegen 10% of 15% ‘gemobiliseerd’ worden.

De compenserende maatregelen

 1. Aftrek van de autokosten a rato van de gramformule (zie ook: https://www.hlb.be/nl/wijzigingaftrekbaarheidautokostenvanafaanslagjaar2021);
 2. Valse hybrides aangekocht na 1 januari 2018 worden afgestraft;
 3. Geheime commissielonen en verdoken meerwinsten: de aanslag wordt niet-aftrekbaar;
 4. Degressieve afschrijvingen: worden fiscaal niet meer aanvaard (voor activa verworven of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020);
 5. Pro rata afschrijvingen gelden voor alle vennootschappen bij activa verworven of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020;
 6. De niet-aftrekbaarheid van geldboeten wordt uitgebreid. Zo zullen o.a. proportionele btw-boetes, verhogingen op onroerende voorheffing, verhogingen voor sociale bijdragen en GAS-boetes niet langer meer aftrekbaar zijn;
 7. Marktrente krijgt een duidelijke definitie: de rentes op rekening-couranten worden aan een maximum onderworpen. (o.g.v. de MFI-rente, verhoogd met 2,5%).

Voor een limitatieve lijst van de vooropgestelde wijzigingen, verdere vragen met betrekking tot het onderwerp of een analyse van uw situatie, aarzel niet uw vertrouwde HLB-expert te contacteren.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

wladimir.vanderbauwede@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
Senior Partner
+32 56 26 05 61

Wladimir Vanderbauwede

Share