Een nieuw wetboek – een nieuw aandelenregister?

Register

Het aandelenregister is een essentieel element van de vennootschap dat op de zetel van de vennootschap dient gehouden te worden. Informatie zoals wie de aandeelhouders zijn, woonplaats/statutaire zetel, datum van verkrijging, het aantal aandelen per aandeelhouder enz… worden reeds in het register opgenomen.

Aandelensoorten

De nieuwe wetgeving laat veel vrijheid om verschillende soorten van aandelen te creëren. Het spreekt voor zich dat iedere soort alsook haar eigenschappen in het aandelenregister opgenomen moet worden. Denk o.a. aan: wie welke vermogensrechten heeft, wie rechten heeft op het vereffeningssaldo, aan wie stemrechten worden toegekend en hoeveel, …

Eveneens het totaal aantal aandelen alsook het aantal aandelen per soort dient opgenomen te zijn.

Overdrachtsbeperkingen

Het WVV stelt dat zowel voor de BV, NV als CV eventuele bestaande statutaire overdrachtsbeperkingen moeten worden opgenomen in het aandelenregister. Het kan natuurlijk voorvallen dat deze verplichting niet (tijdig) wordt nageleefd. Gelukkig heeft de wetgever bepaald dat de statutaire bepalingen voorgaan op het aandelenregister.

Ook aandeelhoudersovereenkomsten kunnen beperkingen opleggen. Het bestaan van dergelijke overeenkomsten dient maar in het register opgenomen te worden indien één van de partijen van de overeenkomst dit zou wensen.

Wenst u meer informatie over deze materie, neem dan contact op met uw HLB dossierbeheerder.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

marc.dierckx@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Marc Dierckx

Share