Dien tijdig een correcte intracommunautaire opgave in!

Volgens artikel 39bis van het wetboek btw zijn de leveringen van goederen vrijgesteld van btw wanneer deze goederen worden vervoerd naar een plaats buiten België, maar binnen de Europese Unie op voorwaarde dat de afnemer in het land van aankomst van de goederen hiervoor een geldig btw nummer bezit.

Deze vrijstelling kan tevens worden teruggevonden in de Europese richtlijn 2006/112/EG , meer bepaald in artikel 138.

Om de vrijstelling te mogen toepassen dienen de goederen dus naar een andere lidstaat vervoerd te worden. Omdat de bewijslast hier in de verschillende lidstaten wel eens varieerde, heeft men voortaan op Europees niveau een gemeenschappelijke benadering. De regels hiervoor zijn van start gegaan vanaf 1 januari 2020.

Voor het bewijs van het vervoer naar een ander lidstaat wordt nu voldaan als één van de beide contractspartijen hiervoor een verklaring aflegt, die gestaafd wordt door nog twee bijkomende, onafhankelijke bewijsstukken.

Wanneer de verkoper instaat voor het vervoer kan dit dan een CMR-document, een vrachtbrief, een factuur van vervoer,… zijn.

Wanneer de koper instaat voor het vervoer moeten deze documenten nog aangevuld worden met een schriftelijke verklaring van de afnemer, dat hij deze goederen heeft verworven in een andere lidstaat. Deze verklaring is vergelijkbaar met het “bestemmingsdocument”.

Om de vrijstelling van btw van de intracommunautaire levering in te roepen moet de afnemer over een geldig btw nummer bezitten in het land van aankomst. De afnemer is er dus ook toe gehouden om dit btw nummer mede te delen aan de verkoper, die het moet opnemen op zijn intracommunautaire opgave.

Verder wordt er in de nieuwe regels ook vermeld dat de vrijstelling van intracommunautaire levering niet kan worden toegepast indien de verkoper zijn verplichtingen inzake de indiening van de intracommunautaire opgave niet heeft nageleefd.

Deze verplichting werd opgenomen in het wetboek btw bij wijziging van artikel 39bis.Een niet tijdige intracommunautaire opgave kan dan ook de vrijstelling voor intracommunautaire leveringen kan doen vervallen.

Het is dus van groot belang om een tijdige, correcte intracommunautaire opgave in te dienen, waarin alle intracommunautaire handelingen van de periode zijn opgenomen.

Indien u assistentie wenst bij het indienen van de IC-opgave of indien u wenst dat wij uw situatie analyseren, aarzel niet om ons te contacteren.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

jim.geudens@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Jim Geudens

Share