De saga rond de beperking van de vrijstelling inzake uitvoer gerelateerde vervoersdiensten continues …

Wij hebben ondertussen vernomen dat de nieuwe maatregelen enkel betrekking hebben op het zuivere vervoer en niet op de bijkomende diensten.

Dat betekent dat enkel de zuivere vervoersdiensten dewelke in onderaanneming worden gedaan niet langer van de vrijstelling kunnen genieten.

Op de overige diensten zoals:

  • het laden, lossen, overslaan en overpompen van goederen;
  • het wegen, meten en peilen van goederen;
  • het verpakken, overpakken en het uitpakken van goederen;
  • het behandelen, het stouwen en verstouwen van goederen;
  • het nazien, onderzoeken en in ontvangst nemen van goederen;
  • het beveiligen van goederen tegen slecht weer, diefstal, brandgevaar en ander gevaar voor verlies of vernieling;
  • het opbergen en bewaren van goederen;
  • het verrichten van formaliteiten bij invoer, uitvoer uit de Gemeenschap of douanevervoer en die zijn voorgeschreven overeenkomstig een communautaire bepaling.

Zal er geen impact zijn en deze zullen ongewijzigd ten opzichte van vandaag kunnen gefactureerd worden ongeacht of deze in onderaanneming zijn gedaan, de vrijstelling blijft hierop verder van toepassing.

Bedoeling van de overheid is om de wijziging (=de beperking van de vrijstelling) enkel te beperken tot de feitelijke situatie die aan het Europees Hof werd voorgelegd, namelijk het vervoer van goederen die bestemd zijn voor de uitvoer.

Daarenboven werd ondertussen gecommuniceerd dat de implementatie zal worden uitgesteld naar 1 april 2022.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

nike.debruyn@hlb.be

Gecertificeerd belastingadviseur
+32 3 449 97 57

Nike De Bruyn

Share