Buitenlandse rekeningen aangeven of niet: nu écht geen ontkomen meer aan!

Last call!

Heel wat belastingplichtigen ontvingen begin mei, voor sommigen tot hun eigen grote verbazing, een last call van de Belgische administratie teneinde zich voor inkomstenjaar 2018 in regel te stellen.

Voor wat betreft 2017 (aanslagjaar 2018) worden er geen boetes of sancties opgelegd voor belastingplichtigen die (eventueel per ongeluk) één of meerdere buitenlandse rekeningen vergaten mee te delen in hun aangifte personenbelasting.

Potentiële controles vanaf aanslagjaar 2019

Het schrijven dat de niet-aangevers afgelopen maand ontvingen, heeft er alle schijn van weg dat de administratie vanaf de aangifte over inkomstenjaar 2018 geen tolerantie meer zal toestaan. Dit zal dus inhouden dat de niet-aangifte van de buitenlandse rekeningen of levensverzekeringen gesanctioneerd zal worden met een boete of administratieve sanctie.

Dubbele meldingsplicht

Als u op enig moment in 2018 houder bent geweest van een rekening of levensverzekering in het buitenland, dan dient u dit te melden in vak XIV van de aangifte personenbelasting. Deze enkelvoudige melding is niet voldoende. Een notificatie ten aanzien van het Centraal Aanspreekpunt dient evenzeer te gebeuren.*

Wat weet de fiscus over mij?

Wanneer U naar myminfin.be surft en voorts doorklikt naar mijn documenten en inlichtingen CRS kunt u een document downloaden waar u de informatie treft die onze Administratie heeft doorgekregen. Hier kunt u bijvoorbeeld nagaan als u per ongeluk geen rekening vergeten heeft.

Indien u hulp behoeft bij het invullen van de notificatie ten aanzien het Centraal Aansprekingspunt, of u twijfelt als u over financiële instrumenten in het buiteland beschikt die potentieel moeten worden aangegeven, aarzel niet om uw HLB-expert te contacteren.

*De CAP is een onderdeel van de Nationale Bank van België, https://www.nbb.be/en/cr-centraal-aanspreekpunt-point-de-contact-central

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

wladimir.vanderbauwede@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
Senior Partner
+32 56 26 05 61

Wladimir Vanderbauwede

Share