Belangrijke deadlines voor het najaar

Tijdens de komende maanden staan er nog een paar belangrijke deadlines op de fiscale kalender. Om te vermijden dat er hieruit volgend een fiscale verrassing volgt, geven wij nog een kort overzicht:

Aangifte personenbelasting via mandataris

Uw HLB accountant of belastingadviseur kan uw aangifte tot en met 30 september 2022 indienen.

Aangifte vennootschapsbelasting + aangifte vennootschapsbelasting niet-inwoners

De deadline voor de aangifte vennootschapsbelasting alsook voor de niet-inwoners ligt dit jaar op 17 oktober 2022.

KMO calendar

Btw-aangifte derde kwartaal/september 2022 

Gelet op het feit dat de deadlines van de indieningstermijnen van de aangiftes vennootschapsbelasting, personenbelasting en btw wel heel dicht bij elkaar lagen, heeft de FOD Financiën laten weten dat de indieningstermijn voor de btw-aangiften van het derde kwartaal 2022 en september 2022 éénmalig ingediend mogen worden ten laatste op 25 oktober 2022 in plaats van 20 oktober 2022.

Wie een terugbetaling wenst moet de aangifte uiterlijk op 24 oktober 2022 indienen. 

De betaling van verschuldigde sommen over het derde kwartaal 2022 en september 2022 moet wel nog altijd uiterlijk op 20 oktober 2022 gebeuren.

Aangifte personenbelasting niet-inwoners via mandataris

Uw HLB accountant of belastingadviseur kan uw aangifte tot en met 25 november 2022 indienen.

Jaarlijkse bevestiging UBO-register

Jaarlijks dient een onderneming haar UBO te bevestigen in het UBO-register. Desgevallend zal u van de administratie een herinnering ontvangen. Aangezien de deadline vorig jaar op 31/8/2021 lag (om bewijsstukken toe te voegen), dienden veel vennootschappen dan ook te herbevestigen vóór 31/8/2022. Doet u beroep op HLB, dan zal uw dossierbeheerder dit voor u reeds opgevolgd en in orde gebracht hebben.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

dries.vervoort@hlb.be

Tax & Legal Consultant
+32 3 449 97 57

Dries Vervoort

Share