Autokosten en CO2-uitstoot: wie ziet door de bomen nog het bos?

WLTP vs. NEDC – what’s in a name?

Zoals reeds in vorige nieuwsbrieven besproken, is er heel wat evolutie op vlak van autokosten sedert begin dit jaar (de nieuwe gramformule ging in voege en de zgn. fake-hybrides worden fiscaal afgestraft).

autokosten-1

Ietwat onder de radar, ondergaat de bepalingsmethode van de CO2-uitstoot tevens een metamorfose. Naar aanleiding van zijn iets te rooskleurige CO2-waarden, wordt de oude NEDC-testcyclus (New European Driving Cycle) vervangen door de nieuwe en strengere WLTP-methode (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).

De striktere bepalingsmethode brengt met zich mee dat de CO2-uitstoot gevoelig hoger zal liggen dan onder de vorige testcyclus. Deze hogere CO2-uitstoot zorgt dan op zijn beurt dat er fiscaal een negatieve impact is (o.a. voor de fiscale aftrek en het bepalen van het voordeel alle aard).

Naast de weinig voordelige gramformule, kon worden gevreesd dat ondernemers twee keer fiscaal werden afgestraft.

De fiscus loutert … voorlopig alvast

Tot en met 31/12/2020 dienen fabrikanten naast de WLTP-waarde eveneens de NEDC2.0-waarde te berekenen. Deze laatste is een correctie op de oude NEDC1.0-waarde, maar evenwel nog een stuk gunstiger dan de strengere WLTP-waarde.

Snel dan maar een wagen kopen of leasen voor het eind van dit jaar?

De FOD Financiën nam onlangs een standpunt in dat stelt dat de NEDC2.0-waarde na 31/12/2020 blijvend mag worden toegepast, zolang de fabrikant deze waarde, zij het optioneel, blijft vermelden op het gelijkvormigheidsattest. Naast de WLTP-waarde (onder rubriek 49.1) zal men dus hoogstwaarschijnlijk ook de NEDC2.0-waarde (onder rubriek 49.4) blijven terugvinden op het gelijkvormigheidsattest van wagens gekocht vanaf 01/01/2021.

Dit houdt dus in dat de gunstigere NEDC2.0-regeling ook voor nieuwe wagens kan worden toegepast.

New call-to-action

… en het addertje onder het gras?

De fiscus laat fijntjes optekenen dat dit standpunt geldt zolang er geen nieuwe federale regering wordt gevormd die andere fiscale krijtlijnen uittekent.

Voor een analyse van uw wagenpark kunt u ten allen tijde bij uw vertrouwd HLB-expert terecht.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

glenn.vermeulen@hlb.be

Tax Consultant
+32 56 26 05 61

Glenn Vermeulen

Share