Aftrek historische btw bij optionele btw heffing onroerende verhuur

Een verhuurder van een onroerend goed die gebruik maakt van de optionele btw heffing vanaf 1 januari 2019, zal de btw kunnen recupereren die aan hem werd aangerekend. Dit gaat vanzelfsprekend over de btw aangerekend vanaf 1 januari 2019, maar ook de btw die voorheen werd aangerekend, de zogenaamde historische btw.

Het gaat dan over de btw op de kosten van de oprichting vanaf 1 oktober 2018, de kosten voor de afbraak, grondwerken, intellectuele werken (mag ook zijn van vóór 1 oktober 2018).

Begin van het jaar publiceerde de administratie hoe deze historische btw kan worden teruggevraagd. Er zal echter geen effectieve teruggaaf kunnen gevraagd worden in 2019.

Het is de bedoeling dat eerst een inventaris wordt opgemaakt van de btw die zal worden teruggevraagd. Deze inventaris zal moeten overgemaakt worden aan het bevoegde controlekantoor.

De btw mag dan in 2019 slechts in aftrek worden genomen ter hoogte van wat er in de desbetreffende btw aangifte als verschuldigde btw zou worden aangegeven (dus wat er normaal in rooster 71 zou staan zonder de aftrek van de historische btw). Indien er nog een overschot is aan historische btw, moet dit worden overgedragen naar de volgende btw aangifte. Indien er na de aangifte over november 2019 of het derde kwartaal 2019 nog een overdraagbaar saldo aan historische btw overblijft, mag deze volledig worden afgetrokken in de aangifte over december 2019 of het vierde kwartaal 2019, dewelke wordt ingediend voor 20 januari 2020.

Over de modaliteiten voor de aftrek van de historische btw op de verhuur van opslagruimten en de kortetermijnverhuur bestaat nog onduidelijkheid. Vanaf er hier meer over geweten is wordt hier zeker nog op teruggekomen.

Indien u een gebouw wenst te verhuren onder het vernieuwde btw stelsel en hieromtrent nog vragen heeft, gelieve met ons contact op te nemen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

jim.geudens@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Jim Geudens

Share