Roerende schenkingen zelf online registreren: vanaf heden kan het!

Wie ooit een roerende schenking deed of er één plant, kent het devies wel: via een onderhandse bank- en of handgift waarbij de schenker langer dan drie jaar na de schenking blijft leven, zijn in de regel noch schenk-, noch erfbelasting verschuldigd.

Overlijden binnen de 3 jaar

Mocht de, Vlaamse, schenker evenwel binnen de drie jaar het noodlot treffen en overlijden, moet de begiftigde over deze schenking (progressief stijgende) erfbelasting betalen.

Op veilig spelen en registreren …

Wie op ‘safe’ wil spelen of verwacht om na de schenking minder dan drie jaar te leven, opteert vaak voor een geregistreerde schenking. Deze wordt belast aan een vlaktarief van 3% in rechte lijn of tussen partners en 7% voor alle anderen.

Een geregistreerde schenking houdt in dat de schenking later niet meer wordt belast in de (vaak duurdere) erfbelasting. Ter vergelijking toptarief erfbelasting rechte lijn/partners: 27% > 250.000,01 EUR en broers/zussen/anderen: 55% > 75.000,01 EUR.

schenking

… of wachten en indien nodig registreren

Veel schenkers nemen wel het, mogelijks onbelaste, risico en laten de bank-en of handgift ongeregistreerd. Mocht een dergelijke schenker verwachten om toch te overlijden binnen de driejarige periode (bv. door plotse ziekte), dan kan het zaaks zijn om de hand- en bankgift toch nog ‘snel’ ter registratie aan te bieden om zo een taxatie in de erfbelasting te vermijden.

Tot voor kort had dergelijke snelprocedure toch wat administratieve voeten in de aarde. Ofwel verliep dit via de notaris (in sommige gevallen nog steeds aan te raden, zie lager), ofwel via een registratie bij het lokale registratiekantoor. Dit houdt in dat de onderliggende documenten van de schenking fysiek ten kantore of via post ter registratie worden aangeboden.

Digitale vereenvoudiging…

Hoewel registratie via post of via fysieke neerlegging nog steeds kan, is het vanaf 1 mei 2022 mogelijk om zelf de onderhandse akte digitaal ter registratie aan te bieden. De digitale registratie verloopt via het MyMinfin-platform, kan 24/7 en mag tevens door een mandataris worden uitgevoerd.

… toch maar oppassen bij (zeer) late registraties

Het exacte moment van registratie hangt af van de kantooruren van de fiscus, hetgeen in sommige gevallen een ontijdige registratie kan veroorzaken. Bij een nakend overlijden kan het noodzakelijk zijn om de registratie via een notaris te laten geschieden.

Aarzel niet uw vertrouwd HLB-expert te contacteren voor de modaliteiten van een digitaal geregistreerde schenking of voor meer informatie.

 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

glenn.vermeulen@hlb.be

Tax Consultant
+32 56 26 05 61

Glenn Vermeulen

Share